Przeczytaj artykuł pt. "Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

BENEFICJENT: WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR EMILA CYRANA W LUBLIŃCU, UL. GRUNWALDZKA 48, 42-700 LUBLINIEC

Nazwa realizowanego zadania: „Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu”.

Całkowita wartość projektu: 3.427.744,32 zł
Wysokość dofinansowania: 2.847.297,97 zł
Okres realizacji: 20.02.2015 – 30.06.2015

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowoczesnych komplementów infrastruktury teleinformatycznej składających się z portalu informacyjnego, usługi e-kontrahenta, usługi e-rejestracji, systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, nowego systemu informatycznego analiz kosztów i możliwości (Business Intelligence – e-administracja), systemu serwerowo – macierzowego (zapewniającego działania systemów informatycznych Szpitala), systemu bezpieczeństwa łącza internetowego. W ramach obszaru e-usług zostaną uruchomione 3 e-usługi, praktycznie tworząc Szpitalowi możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną zarówno w obszarze e-administracji, e-government oraz obszarze front-office. W ramach usługi e-kontrachent, powstanie nowoczesny, zintegrowany, zoptymalizowany w oparciu o doświadczenie pracowników Szpitala, system informatyczny części medycznej realizujący funkcjonalność systemu EDM. Nowo powstały system będzie miał również zaimplementowany moduł obsługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W ramach rozbudowy tego obszaru znajduje się również oprogramowanie narzędziowe wspierające działanie całej infrastruktury. W ramach obszaru ITC w ramach którego zostanie stworzona nowoczesna platforma systemowa. Rozbudowa ITC obejmuje sprzęt serwerowy, macierz dyskową, oprogramowanie narzędziowe oraz urządzenia bezpieczeństwa styku z Internetem. W ramach rozbudowy struktury teleinformatycznej zakłada się utworzenie nowego, dedykowanego pomieszczenia serwerowego z pełnym technicznym wyposażeniem, zapewniające bezpieczne i wydajne przetwarzanie danych.

Bezpośrednim celem projektu jest uruchomienie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących poprawie jakości opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego. Cele projektu: poprawa dostępności świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i neurologicznej na terenie województwa, usprawnienie procesu rejestracji pacjentów, usprawnienie gromadzenia danych i informacji, przyspieszenie dostępu do danych i informacji, zwiększenie efektywności funkcjonowania Szpitala i rozwój kompetencji kadry.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013