Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 677/494/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20.03.2024 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, w skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:

Przewodniczący Rady:

  • Dariusz Jadczyk

Przedstawiciel Wojewody:

  • Wojciech Pieczyrak

Przedstawiciele Sejmiku:

  • Jan Borzymowski
  • Dariusz Ploska
  • Przemysław Witek
  • Mariusz Ogończyk
  • Jarosław Pojda
  • Jerzy Orszulak
  • Józef Kubica