Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 288/101/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 05.02.2020 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, w skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:

Przewodniczący Rady:

  • Jerzy Orszulak

Przedstawiciel Wojewody:

  • Wojciech Pieczyrak

Przedstawiciele Sejmiku:

  • Krystyna Jasińska
  • Katarzyna Raczek
  • Józef Kubica
  • Monika Fajer
  • Marta Salwierak
  • Rafał Porc