Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Kierownik Oddziału – dr n.społ. Agnieszka WLAZŁO

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 911
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 889
Dyżurka pielęgniarek:34/ 35 32 922
Gabinet lekarski:34/ 35 32 845
Pedagog:34/ 35 32 925
Sekretariat:34/ 35 32 921

 

Liczba łóżek: 40
Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon I, parter

W oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży udzielane są świadczenia psychiatryczne obejmujące diagnostykę oraz leczenie dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach podstawowych i średnich do ich ukończenia. Oddział jest oddziałem koedukacyjnym.

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży:

 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99)
 • obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03)

Wykonywane procedury:

Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży obejmują również pozafarmakologiczne metody terapii. W oddziale odbywają się między innymi:

 • świadczenia terapeutyczne
 • programy terapeutyczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • leki
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • terapie grupowe z psychologiem
 • terapie indywidualne
 • terapia zajęciowa
 • różnego rodzaju treningi umiejętności doskonalenia czynności życia codziennego
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • zajęcia szkolne

Warunkiem przyjęcia pacjenta na oddział jest aktualne (nie starsze niż 2 tyg.) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 roku z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111 poz. 535 z późn. zm.):

 • za zgodą: pacjenta/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego
 • bez zgody: na podstawie postanowienia Sądu

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie lub postanowienie Sądu
 • dokument identyfikujący pacjenta

Oddział prowadzi liczne programy terapeutyczne:

 • psychozy
 • zaburzenia psychoorganiczne
 • zespoły hiperkinetyczne
 • zaburzenia emocjonalne
 • zespoły autyzmu
 • jadłowstręt psychiczny
 • dla zidentyfikowanych pacjentów z problemem alkoholowym w rodzinie
 • uzależnienia
 • zaburzenia zachowania