Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Informujemy, iż od stycznia 2023 r. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu działa Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Świadczenia zdrowotne udzielane w Poradni realizowane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży znajduje się na parterze budynku G (niebieski budynek, wejście tak jak do Poradni Neurologicznej).

Numer telefonu do rejestracji: 34 3532940