Informacja o zmianie harmonogramu pracy Poradni Neurologicznej w WSN:

  • Poniedziałek – 07:25 – 14:25
  • Środa – 07:25 – 14:25