1.  –PORTIERNIAA.  –ADMINISTRACJA
2.  –WARSZTATYB.  –KLUB “NADZIEJA”
3.  –KLUB SENIORAD.  –ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
4.  –ARCHIWUM IE.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O PODSTAWOWYM STOPNIU ZABEZPIECZENIA,

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 06 Z PODODDZIAŁEM LECZENIA ZABURZEŃ SCHIZOFRENICZNYCH

5.  –KOTŁOWNIAF.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 01

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 05

6.  –PROSEKTORIUMG.  –ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY

PORADNIA NEUROLOGICZNA

PRACOWNIE USG, EEG, HOLTER

ARCHIWUM II

7.  –PRALNIA , MAGAZYNH.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
8.  –APTEKAI.   –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BIBLIOTEKA

9.  –KUCHNIAJ.  –ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU Z PODODDZIAŁEM DLA KOBIET
10. –IZBA PRZYJĘĆK.  – 

LABORATORIUM

PRACOWNIE RTG, TK

11. –UJĘCIE WODY