1.  –PORTIERNIAA.  –ADMINISTRACJA
2.  –WARSZTATYB.  –KLUB “NADZIEJA”
3.  –KLUB SENIORAD.  –ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
4.  –ARCHIWUM IE.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O PODSTAWOWYM STOPNIU ZABEZPIECZENIA,

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY III Z PODODDZIAŁEM TERAPII PIERWSZYCH EPIZODÓW PSYCHOTYCZNYCH

5.  –KOTŁOWNIAF.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY I Z PODODDZIAŁEM TERAPII ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY II Z PODODDZIAŁEM TERAPII ZABURZEŃ LĘKOWYCH I PSYCHOSOMATYCZNYCH

6.  –PROSEKTORIUMG.  –ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

PUNKT ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNY

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PORADNIA NEUROLOGICZNA

PRACOWNIE EEG, HOLTER

ARCHIWUM II

7.  –PRALNIA , MAGAZYNH.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
8.  –APTEKAI.   –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BIBLIOTEKA

9.  –KUCHNIAJ.  –ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU Z PODODDZIAŁEM DLA KOBIET
10. –IZBA PRZYJĘĆK.  – 

LABORATORIUM

PRACOWNIE RTG, TK

PRACOWNIE USG

11. –UJĘCIE WODY