Przeczytaj artykuł pt. "Parking"

1.  –PORTIERNIAA.  –ADMINISTRACJA
2.  –WARSZTATYB.  –KLUB “NADZIEJA”
3.  –PORADNIA NEUROLOGICZNAD.  –ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
4.  –ARCHIWUM MEDYCZNE IE.  –ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH,

ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O PODSTAWOWYM STOPNIU ZABEZPIECZENIA,

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 06 Z PODODDZIAŁEM LECZENIA ZABURZEŃ SCHIZOFRENICZNYCH

5.  –KOTŁOWNIAF.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 01

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 04

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 05

6.  –PROSEKTORIUMG.  –ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY

PRACOWNIE USG, EEG, EKG

7.  –PRALNIA , MAGAZYNH.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
8.  –ARCHIWUM MEDYCZNE III.   –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BIBLIOTEKA

9.  –KUCHNIAJ.  –ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU Z PODODDZIAŁEM DLA KOBIET
10. –IZBA PRZYJĘĆK.  –LABORATORIUM

PRACOWNIE RTG, TK

APTEKA

11. –UJĘCIE WODY