Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia

Kierownik Oddziału – lek. Wit DUBAREK

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 894
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 892
Dyżurka pielęgniarek odcinek A:

Dyżurka pielęgniarek odcinek B:

34/ 35 32 891

34/ 35 32 893

Sekretariat:34/ 35 32 890

 

Liczba łóżek: 75
Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon E,  parter / I piętro / II piętro

W oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia udzielane są świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia, obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art.  200 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia:

 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00-F99)

Wykonywane procedury:

Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie psychiatrii sądowej. W leczeniu wykorzystuje się również pozafarmakologiczne metody terapii. W oddziale odbywają się między innymi:

 • terapie grupowe z psychologiem
 • terapie indywidualne
 • terapia zajęciowa
 • różnego rodzaju treningi umiejętności doskonalenia czynności życia codziennego
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • świadczenia terapeutyczne
 • programy terapeutyczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • leki
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin

Dokumenty potrzebne do przyjęcia na oddział:

 • postanowienie Sądu o umorzeniu sprawy i zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia pacjenta w Szpitalu Psychiatrycznym
 • opinia Komisji psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia
 • postanowienie Sądu wskazujące Oddział psychiatrii sadowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu – jako właściwe miejsce do wykonywania środka zabezpieczającego
 • nakaz przyjęcia
 • dowód tożsamości