Pracownia rentgenodiagnostyki (RTG)

Telefony:

  • Lekarz: tel.: 34/ 35 32 898
  • Rejestracja: tel.: 34/ 35 32 884

Godziny pracy/godzin rejestracji:

  • Poniedziałek – 07:00 – 16:00
  • Wtorek – 07:00 – 17:00
  • Środa – 07:00 – 16:00
  • Czwartek – 07:00 – 16:00
  • Piątek – 07:00 – 16:00

Po godzinach pracy i w dni wolne od pracy badania wykonywane są u „Podwykonawcy”, zgodnie z zawarta umową.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Budynek K, parter.

Pracownia rentgenodiagnostyki (RTG) wykonuje cyfrową diagnostykę radiologiczną w zakresie radiologii klasycznej całego ciała i wybranych badań kontrastowych. Nowoczesny sprzęt Siemens, Fujifilm oraz doświadczony personel gwarantuje najwyższą jakość badań przy minimalnej dawce promieniowania.

Opisy wydawane są w Pracowni RTG, termin wydania opisu uzgadnia się z pracownikiem RTG.

Zakres wykonywanych badań:

  • zdjęcia RTG

Do obowiązków Pracowni należy przeprowadzanie, zgodnie z ich specyfiką, badań diagnostycznych zleconych, m. in. przez lekarzy zatrudnionych w Oddziałach, Izbie Przyjęć i Poradni oraz świadczenie odpłatnych usług diagnostycznych dla osób spoza WSN (Instytucji zewnętrznych, dla których WSN jest „Podwykonawcą”) i świadczenie odpłatnych usług w zakresie badań diagnostycznych dla osób spoza WSN, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.