Adres

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

E-mail

sekretariat@wsnlc.pl

Adres Elekronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP:

/WSN_Lubliniec/SkrytkaESP

Telefony

+48 34 353 28 00
+48 34 353 28 10

fax: +48 34 356 28 80

Rachunki bankowe

ING Bank Śląski
04 1050 1155 1000 0022 1665 1477

Konto depozytowe

Do dyspozycji pacjentów w ING BANK ŚLASKI:

26 1050 1155 1000 0022 1665 1857

Konto IBAN i BIC do przesłania pieniędzy z zagranicy:

IBAN – PL 26 1050 1155 1000 0022 1665 1857

BIC – ING BP LPW

Dane identyfikacyjne

Regon: 000292787

NIP: 575-16-56-554

BDO: 000090895

Dane IOD

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

ARTUR KOSTKA

adres: ido@wsnlc.pl lub 881 393 082

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zwany dalej: „Administratorem”, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, numer: 34 353 28 11.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Artur Kostka adres: ido@wsnlc.pl lub 881 393 082
3. Państwa dane przetwarzane są w celu związanym z prowadzeniem korespondencji, nawiązania kontaktu i udzieleniu odpowiedzi.
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia.
6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.