Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet

p.o. Kierownika Oddziału – Lidia KRAJEWSKA-MUSZYŃSKA

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 936
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 879
Dyżurka pielęgniarek:34/ 35 32 879
Gabinet terapeuty:34/ 35 32 935
Sekretariat:34/ 35 32 936

 

Liczba łóżek: 60
Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon J, I, II piętro/parter

W Oddziale terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet udzielane są świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu, powyżej 18 roku życia oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. Specyfikę pracy terapeutycznej określa Program terapeutyczny oraz Plan zajęć dla pacjentów uzależnionych. Oddział jest oddziałem koedukacyjnym.

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Oddziale terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet:

 • leczenie pacjentów z zespołem uzależnienia od alkoholu (F10.2)
 • leczenie pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem alkoholu (F10.8)
 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania nieokreślonymi, spowodowanymi używaniem alkoholu (F10.9)
 • leczenie pacjentów z zespołem uzależnienia od leków uspokajających i nasennych (F13.2)
 • leczenie pacjentów z zespołem uzależnienia od kilku substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu (F19.2)
 • leczenie pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem kilku substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu (F19.8)
 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania nieokreślonymi, spowodowanymi używaniem kilku substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu (F19.9)
 • leczenie pacjentów z patologicznego hazardu (F63.0)
 • leczenie pacjentów z innymi zaburzeniami nawyków i popędów (F 63.8)

Wykonywane procedury:

W leczeniu wykorzystuje się postepowanie  psychoterapeutyczne oraz farmakologiczne metody terapii. Świadczenia udzielane w  warunkach stacjonarnych psychiatrycznych obejmują między innymi:

 • postepowanie diagnostyczne: diagnoza nozologiczna i problemowa
 • psychoterapie grupowe
 • psychoterapie indywidualne
 • zajęcia psychoedukacyjne dla pacjentów
 • terapia zajęciowa
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne psychologiczne i lekarskie
 • treningi umiejętności zachowań konstruktywnych
 • leki
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin

Warunkiem przyjęcia pacjenta na oddział jest aktualne (nie starsze niż 2 tyg.) skierowanie od lekarza, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie lub postanowienie sądu.

Przyjęcia na oddział odbywają się:

 • za zgodą,
 • bez zgody: na podstawie postanowienia Sądu (osoby zobowiązane postanowieniem sądu do leczenia odwykowego, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi).

Warunki niezbędne do przyjęcia na oddział:

 • skierowanie/postanowienie Sądu/przeniesienie z innego oddziału – po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału
 • dowód osobisty
 • dobrowolna deklaracja podjęcia leczenia lub postanowienie Sądu
 • abstynencja
 • motywacja uzasadniająca zastosowanie terapii i dająca szanse jej pozytywnych efektów
 • istnienie realnych możliwości wypisu ze szpitala

Obowiązujące formy zajęć:

 • proces diagnostyczny
 • zajęcia indywidualne, kształtujące zachowania konstruktywne
 • zajęcia psychoedykacyjne
 • zajęcia terapeutyczne indywidualne
 • zajęcia terapeutyczne w grupach
 • zabiegi pielęgniarskie i lekarski
 • dokonywanie zleconych badań diagnostycznych
 • postepowania farmakologiczne
 • modelowanie zachowań
 • trening zachowań konstruktywnych
 • warsztaty rozwoju osobistego
 • konsultacje dla rodzin
 • monitorowanie zachowań i postępów terapii
 • zjazd absolwentów
 • zajęcia higieniczno-porządkowe w najbliższym otoczeniu pacjenta
 • posiłki