Oddział psychiatryczny ogólny I z pododdziałem terapii zaburzeń afektywnych

Kierownik Oddziału – lek. Marcin KAJDAS

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 874
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 972
Dyżurka pielęgniarek A:

Dyżurka pielęgniarek B:

34/ 35 32 881

34/ 35 32 882

Gabinet lekarski:34/ 35 32 848
Sekretariat:34/ 35 32 880

 

Liczba łóżek: 65
Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon F,parter / I piętro / II piętro

W oddziale psychiatrycznym ogólnym I z pododdziałem terapii zaburzeń afektywnych udzielane są świadczenia psychiatryczne dla dorosłych obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, powyżej 18 roku życia. Oddział jest oddziałem koedukacyjnym.

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w oddziale psychiatrycznym ogólnym 01:

 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99)
 • obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03)

Wykonywane procedury:

W leczeniu wykorzystuje się również pozafarmakologiczne metody terapii. Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie psychiatrii obejmują między innymi:

 • świadczenia terapeutyczne
 • programy terapeutyczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • psychoterapie
 • leki
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • terapie grupowe z psychologiem
 • terapie indywidualne
 • terapia zajęciowa
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • różnego rodzaju treningi umiejętności doskonalenia czynności życia codziennego

Warunkiem przyjęcia pacjenta na oddział jest aktualne (nie starsze niż 2 tyg.) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 roku z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111 poz. 535 z późn. zm.):

 • za zgodą,
 • bez zgody: na podstawie postanowienia Sądu.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty