Informacja dla członków kasy zapomogowo-pożyczkowej przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

 

Zarząd KZP informuje, że Walne zebranie delegatów odbędzie się w Sali konferencyjnej w budynku „I” – II piętro (obok biblioteki) w dniu 29.06.2022 r. o godz. 11:00., szczegóły w załączniku.

link do szczegółów (pik PDF)

 

W imieniu Zarządu członków kasy zapomogowo-pożyczkowej informuję, że w dniu 09.11.2021 r. odbyło się Walne zebranie delegatów KZP sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego został powołany nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu:

Przewodniczący – Danuta Łukasik

Zastępca Przewodniczącego – Artur Biłek

Skarbnik – Katarzyna Serafin

Sekretarz – Elżbieta Sadziak

Członek – Artur Mika

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca – Joanna Kluba

Sekretarz – Agnieszka Zymeła

Członek – Joanna Borucz

Ponadto informuję, że walne zebranie delegatów uchwaliło nowy Statut KZP, który obowiązuje od 09 listopada 2021r.

Wraz z uchwaleniem Statutu obowiązują nowe druki, które są dostępne na stronie internetowej WSN oraz w intranecie, w szczególności:

 1. Deklaracja przystąpienia – wraz z deklaracją należy złożyć oświadczenie składającego deklarację oraz oświadczenie osoby upoważnionej
 2. Wniosek o udzielenie pożyczki – wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie poręczycieli, jeżeli zostali wskazani we wniosku
 3. Umowa pożyczki – którą zobowiązani są podpisać pożyczkobiorca oraz poręczyciele
 4. Klauzule informacyjne dla członków KZP, osób uprawnionych i poręczycieli
 5. Oświadczenia dla członków KZP, osób uprawnionych i poręczycieli
 6. Aktualizacja danych osoby uprawnionej
 7. Wniosek o skreślenie z listy członków

Obowiązują również nowe wysokości udzielanych pożyczek:

 • wkład do 500 zł – pożyczka w wysokości do 1 500 zł
 • wkład od 510 zł – 1 000 zł – pożyczka w wysokości do 2 000 zł
 • wkład od 1 010 zł – 1 500 zł – pożyczka w wysokości do 3 000 zł
 • wkład od 1 510 zł – 2 500 zł – pożyczka w wysokości do 4 000 zł
 • wkład od 2 510 zł – 3 500 zł – pożyczka w wysokości do 5 000 zł
 • wkład od 3 510 zł  – 4 500 zł – pożyczka w wysokości do 6 000 zł
 • wkład od 4 510 zł  – pożyczka w wysokości do 7 000 zł

Nowe wnioski o przyznanie pożyczki długoterminowej należy składać wyłącznie po spłaceniu poprzedniej.

Proszę o stosowanie nowych regulacji i stosowanie nowych druków.

Zarząd KZP

Załączniki do pobrania