Informacja dla członków kasy zapomogowo-pożyczkowej przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

siedziba KZP: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

REGON: 521828804

Skład Zarządu:

Przewodniczący                              – Danuta Łukasik

Zastępca Przewodniczącego         – Artur Biłek

Skarbnik                                          – Katarzyna Serafin

Sekretarz                                         – Elżbieta Sadziak

Członek                                            – Artur Mika

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca     – Joanna Kluba

Sekretarz                – Agnieszka Zymeła

Członek                   – Joanna Borucz

Wysokości udzielanych pożyczek:

wkład do 500 zł                          – pożyczka w wysokości do 1 500 zł

wkład    510 zł – 1 000 zł          – pożyczka w wysokości do 2 000 zł

wkład 1 010 zł – 1 500 zł         – pożyczka w wysokości do 3 000 zł

wkład 1 510 zł – 2 500 zł         – pożyczka w wysokości do 4 000 zł

wkład 2 510 zł – 3 500 zł         – pożyczka w wysokości do 5 000 zł

wkład 3 510 zł – 4 500 zł         – pożyczka w wysokości do 6 000 zł

wkład od 4 510 zł                      – pożyczka w wysokości do 7 000 zł

Wnioski o przyznanie pożyczki długoterminowej należy składać wyłącznie po spłaceniu poprzedniej.

Zarząd Kasy zapomogowo-pożyczkowej informuję, że w dniu 29.06.2022 r. odbyło się Walne zebranie delegatów KZP sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego zatwierdzono zmiany do Statutu KZP.

 

Od 29.06.2022 r. obowiązuje nowy Statut KZP wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

 1. Załącznik nr 1 – Deklaracja przystąpienia do KZP
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie członka KZP
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie osoby uprawnionej
 4. Załącznik nr 4 – Wniosek o udzielenie pożyczki
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie poręczyciela
 6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna członka KZP
 7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna osoby uprawnionej
 8. Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna poręczyciela
 9. Załącznik nr 9 – Umowa pożyczki
 10. Załącznik nr 10 – Wniosek o skreślenie z listy członków
 11. Załącznik nr 11 – Wniosek o częściowe wycofanie wkładów
 12. Załącznik nr 12 – Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
 13. Załącznik nr 13 – Aktualizacja danych osoby uprawnionej

Prosimy o stosowanie aktualnych wzorów dokumentów (do pobrania poniżej).

Zarząd KZP

 

Załączniki do pobrania