Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

p.o. Kierownika Oddziału – lek. Sylwia KONIECKO

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 899
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 820
Dyżurka pielęgniarek:34/ 35 32 850
Gabinet lekarski:34/ 35 32 899
Monitoring:34/ 35 32 839
Sekretariat:34/ 35 32 850

Liczba łóżek: 60
Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon H, I, II, III piętro/parter

W oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu udzielane są świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia obejmujące leczenie, rehabilitację i resocjalizację osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający o którym mowa w art. 200 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu:

 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99)

Wykonywane procedury:

W leczeniu wykorzystuje się również pozafarmakologiczne metody terapii. Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie psychiatrii obejmują między innymi:

 • terapie grupowe z psychologiem
 • terapie indywidualne
 • terapia zajęciowa
 • różnego rodzaju treningi umiejętności doskonalenia czynności życia codziennego
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • farmakoterapia
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • postanowienie Sądu o umorzeniu sprawy i zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w Szpitalu Psychiatrycznym
 • opinia Komisji psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia
 • postanowienie Sądu wskazujące Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu – jako właściwe miejsce do wykonywania środka zabezpieczającego
 • nakaz przyjęcia
 • opinie sądowo-psychiatryczne i psychologiczne
 • dowód tożsamości