Telefony:

Izba Przyjęć34/ 35 32 856    
I Lekarz Dyżurny (Izba Przyjęć)34/ 35 32 857, kom. 511 150 387
III Lekarz Dyżurny (Izba Przyjęć)34/ 35 32 859, kom. 519 108 664

 

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, parter
W Izbie przyjęć świadczenia medyczne udzielane są całodobowo.

W Izbie przyjęć prowadzone są badania lekarskie celem stwierdzenia wskazań lub przeciwskazań do hospitalizacji w oddziałach WSN Lubliniec.

 • W trybie pilnym przyjmowani są pacjenci w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia zdrowia psychicznego mogącego skutkować zagrożeniem życia.
 • W trybie planowym przyjmowani są pacjenci nie wymagający przyjęcia w trybie pilnym, na podstawie skierowania lekarskiego, postanowienia sądu.
 • W przypadkach niewymagających hospitalizacji, pacjentowi udzielana jest konsultacja oraz informacja dotycząca dalszego postepowania.

Izba przyjęć zapewnia transport medyczny do odpowiedniej placówki w przypadku:

 • pacjentów wymagających pilnej konsultacji lub wymagających pilnego leczenia specjalistycznego w dziedzinach innych niż psychiatria i neurologia
 • brak miejsc w tutejszym szpitalu u pacjentów wymagających pilnej hospitalizacji psychiatrycznej lub neurologicznej

Wykonywane procedury:

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Izbie przyjęć:

 • porada lekarska – konsultacja psychiatryczna
 • ocena stanu psychiatrycznego
 • farmakoterapia
 • badanie neurologiczne
 • porada lekarska – konsultacja neurologiczna
 • opieka pielęgniarska
 • EKG

Do zadań Izby przyjęć należy:

 • rejestracja w szpitalnym systemie informatycznym osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie  niezbędnych badań i podanie leków
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji, określenie dalszego postepowania diagnostyczno-leczniczego
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej
 • prowadzenie promocji zdrowia wśród pacjentów i ich rodzin

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia:

 • aktualne skierowanie/postanowienie sądu/lub inne
 • dowód osobisty
 • ważny dowód ubezpieczenia