Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zaprasza do współpracy LEKARZY chcących się specjalizować lub odbyć staż.

Szpital posiada miejsca akredytacyjne do prowadzenia specjalizacji z psychiatrii, zarówno w trybie rezydenckim, jak i pozarezydenckim. Akredytację posiadają oddziały: Oddział Psychiatryczny Ogólny I Z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Afektywnych, Oddział Psychiatryczny Ogólny II Z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Lękowych i Psychosomatycznych oraz Oddział Psychiatryczny Ogólny III Z Pododdziałem Terapii Pierwszych Epizodów Psychotycznych. Wszystkie te oddziały mogą prowadzić także staże kierunkowe z psychiatrii w ramach specjalizacji lekarskich z innych dziedzin (np. psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej).

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, zarówno w trybie rezydenckim, jak i pozarezydenckim. Oddział ten posiada także akredytację do prowadzenia staży z psychiatrii dzieci i młodzieży w ramach specjalizacji z psychiatrii.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu z Pododdziałem dla Kobiet posiada akredytację do prowadzenia staży z zakresu leczenia uzależnień w ramach specjalizacji z psychiatrii.