Apteka szpitalna

ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec
Budynek K, parter

Telefon: 34 35 32 868
Telefon/fax: 34/ 35 32 968
Adres e-mail: apteka_wsnlc@gazeta.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek07:00 – 14:35
Wtorek07:00 – 14:35
Środa07:00 – 14:35
Czwartek07:00 – 14:35
Piątek07:00 – 14:35

 

Apteka szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Farmaceutycznego oraz aktualne standardy i wytyczne.

Do głównych zadań Apteki szpitalnej należy: 

 • wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • sporządzanie leków recepturowych niejałowych
 • udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
 • organizowanie zaopatrzenia WSN w produkty lecznicze i wyroby medyczne, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 • udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych
 • udział w racjonalizacji farmakoterapii (współtworzy Receptariusz Szpitalny)
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków
 • ewidencjonowanie bezpłatnych próbek lekarskich
 • prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających i substancji psychotropowych
 • prowadzenie dokumentacji zakupionych i wydanych leków na oddziały i inne komórki organizacyjne
 • kontrola nad właściwym przechowywaniem leków, przestrzeganiem dat ich ważności oraz ilości leków na oddziałach
 • uczestniczenie w procedurze wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • monitorowanie procedury dotyczącej leków przeterminowanych ze szczególnym uwzględnieniem leków odurzających i psychotropowych
 • udział w procedurze sprowadzania leków w tzw. imporcie docelowym
 • współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz innymi produktami w WSN
 • współpraca z innymi jednostkami szpitala, w których niezbędna jest wiedza farmaceutyczna