Centrala34 35 32 800/ 34 35 32 810

Kancelaria Ogólna34 35 32 833

Asystent /Sekretariat Szpitala34 35 32 811

Fax sekretariat34 35 62 880

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa34 35 32 814

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych 34 35 32 937

Inspektor ds. Kontroli i Zarządzania Jakością34 35 32 849

Inspektorzy ds. przeciwpożarowych i obronności34 35 32 962

Obsługa Prawna34 35 32 813

Naczelna Pielęgniarka34 35 32 815

Pielęgniarka Epidemiologiczna34 35 32 823

Dział kontraktów, rozliczeń i organizacji /Kierownik34 35 32 816

Dział kontraktów, rozliczeń i organizacji34 35 32 888

Ruch Chorych34 35 32 860

Ruch Chorych 234 35 32 861

Archiwum34 35 32 862

Archiwum34 35 32 870

Dział Kadrowo – Płacowy /Kierownik34 35 32 818

Dział Kadrowo – Płacowy34 35 32 817

Płace34 35 32 826

Dział Zamówień Publicznych34 35 32 807

Dział Zamówień Publicznych34 35 32 808

Dział Zamówień Publicznych34 35 32 819

Inspektor ds.BHP34 35 32 821

Dział Informatyki34 35 32 927

Dział Informatyki34 35 32 928

Dział Informatyki34 35 32 929

Dział Informatyki /Kierownik34 35 32 930

Główny Księgowy34 35 32 824

Dział Ekonomiczny34 35 32 825

Koszty34 35 32 827

Depozyty34 35 32 828

Kasa34 35 32 829

Sala Odpraw34 35 32 830

Dział Logistyczno-Eksploatacyjny / Kierownik34 35 32 831

Dział Logistyczno-Eksploatacyjny (żywienie/zamówienia)34 35 32 837

Dział Logistyczno-Eksploatacyjny (transport/odpady)34 35 32 838

Warsztat Techniczny34 35 32 832

Portiernia34 35 32 852/ 34 35 32 809

Magazyn Centralny 34 35 32 853

Warsztat ślusarski34 35 32 834

Pracownia Stolarska34 35 32 855

Kuchnia34 35 32 841

Kuchnia / Kierownik34 35 32 844

Pralnia34 35 32 851

Biblioteka,Muzykoterapia34 35 32 934

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny34 35 32 931, 34 35 32 932

Zespół Leczenia Środowiskowego34 35 32 933

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych34 35 32 803

Poradnia Neurologiczna34 35 32 940

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży34 35 32 943

Izba Przyjęć34 35 32 856

Izba Przyjęć FAX34 35 32 802

Lekarz Dyżurny I (Izba Przyjęć)34 35 32 857

Lekarz Dyżurny II (tel. Komórkowy)511 150 387

Lekarz Dyżurny III (Izba Przyjęć)34 35 32 859

Laboratorium Analityczne34 35 32 863

Laboratorium Analityczne / Kierownik34 35 32 864

Laboratorium Analityczne / Rejestracja34 35 35 865

Apteka34 35 32 868/fax 34 35 32 968

Pracownia RTG / Rejestracja34 35 32 884

Pracownia RTG / Lekarz34 35 32 898

Pracownia Fototerapii34 35 32 803

Pracownie Terapii Zajęciowej – Rękodzielnicza i Stolarska34 35 32 858

Związki Zawodowe (budynek portierni)34 35 32 871

Oddział Dzienny Psychiatryczny34 35 32 924

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Sekretariat)34 35 32 912

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Kierownik)34 35 32 942

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Gabinet Psychologów)34 35 32 933

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Pielęgniarka Oddziałowa)34 35 32 919

Oddział Psychiatryczny Ogólny I

z pododdziałem terapii zaburzeń afektywnych (Sekretarka med.)34 35 32 880

Oddział Psychiatryczny Ogólny I

z pododdziałem terapii zaburzeń afektywnych (Odcinek A)34 35 32 881

Oddział Psychiatryczny Ogólny I

z pododdziałem terapii zaburzeń afektywnych (Odcinek B)34 35 32 882

Oddział Psychiatryczny Ogólny I

z pododdziałem terapii zaburzeń afektywnych (Kierownik)34 35 32 874

Oddział Psychiatryczny Ogólny I

z pododdziałem terapii zaburzeń afektywnych (Lekarz)34 35 32 848

Oddział Psychiatrii Sądowej
o podstawowym stopniu zabezpieczenia (Sekretarka med.)
34 35 32 890

Oddział Psychiatrii Sądowej
o podstawowym stopniu zabezpieczenia (Dyżurka odcinek A)
34 35 32 891

Oddział Psychiatrii Sądowej
o podstawowym stopniu zabezpieczenia (Kierownik)
34 35 32 894

Oddział Psychiatrii Sądowej
o podstawowym stopniu zabezpieczenia (Gabinet Zabiegowy)
34 35 32 892

Oddział Psychiatrii Sądowej
o podstawowym stopniu zabezpieczenia (Dyżurka odcinek B)
34 35 32 893

Oddział Psychiatrii Sądowej
o podstawowym stopniu zabezpieczenia (Lekarz-odcinek A)
34 35 32 965

Oddział Psychiatrii Sądowej
o podstawowym stopniu zabezpieczenia (Lekarz-odcinek B)
34 35 32 945

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych(Sekretarka med.)34 35 32 901

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych34 35 32 900

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych (Dyżurka odcinek A)34 35 32 902

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych(Dyżurka odcinek B)34 35 32 954

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych(Dyżurka odcinek C)34 35 32 955

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych34 35 32 875

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych(Pielęgniarka Oddziałowa)34 35 32 952

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych(Kierownik)34 35 32 953

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych(Lekarz – odcinek A)34 35 32 994

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych(Lekarz – odcinek B)34 35 32 944

Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z pododdziałem terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych(Lekarz – odcinek B)34 35 32 970

Oddział Psychiatryczny Ogólny III

z pododdziałem terapii pierwszych epizodów psychotycznych (Kierownik / Sekretarka med.)34 35 32 907

Oddział Psychiatryczny Ogólny III

z pododdziałem terapii pierwszych epizodów psychotycznych (Pielęgniarka Oddziałowa)34 35 32 877

Oddział Psychiatryczny Ogólny III

z pododdziałem terapii pierwszych epizodów psychotycznych (Dyżurka odcinek B)34 35 32 906

Oddział Psychiatryczny Ogólny III

z pododdziałem terapii pierwszych epizodów psychotycznych (Dyżurka odcinek A)34 35 32 905

Oddział Psychiatryczny Ogólny III

z pododdziałem terapii pierwszych epizodów psychotycznych (Lekarz – odcinek B)34 35 32 904

Oddział Psychiatryczny Ogólny III

z pododdziałem terapii pierwszych epizodów psychotycznych (Lekarz – odcinek A)34 35 32 963

Oddział Psychiatryczny Ogólny III

z pododdziałem terapii pierwszych epizodów psychotycznych(Lekarz – odcinek B)34 35 32 964

Zakład Opiekuńczo Leczniczy A (Lekarz)34 35 32 903

Zakład Opiekuńczo Leczniczy A34 35 32 914

Zakład Opiekuńczo Leczniczy A 34 35 32 915

Zakład Opiekuńczo Leczniczy A (Pielęgniarka Oddziałowa)34 35 32 950

Zakład Opiekuńczo Leczniczy B (Pielęgniarka Oddziałowa)34 35 32 941

Zakład Opiekuńczo Leczniczy B (Pracownik Socjalny)34 35 32 913

Zakład Opiekuńczo Leczniczy B (Kierownik)34 35 32 917

Zakład Opiekuńczo Leczniczy B (Dyżurka Pielęgniarek)34 35 32 939

Zakład Opiekuńczo Leczniczy B (Gabinet Pielęgniarek)34 35 32 938

Zakład Opiekuńczo Leczniczy B (Dyżurka Pielęgniarek / Psycholog)34 35 32 916

Zakład Opiekuńczo Leczniczy C (Zabiegowy)34 35 32 981

Zakład Opiekuńczo Leczniczy C (Lekarz)34 35 32 985

Zakład Opiekuńczo Leczniczy C (Dyżurka Pielęgniarek)34 35 32 982

Zakład Opiekuńczo Leczniczy C (Pielęgniarka Oddziałowa)34 35 32 983

Zakład Opiekuńczo Leczniczy C (Sekretariat)34 35 32 984

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet (Dyżurka Pielęgniarek)34 35 32 879

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet (Kierownik / Sekretariat)34 35 32 936

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet (Terapeuci)34 35 32 935

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży A (Kierownik)34 35 32 911

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży A (Sekretarka med)34 35 32 921

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży A (Pielęgniarka Oddziałowa)34 35 32 991

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży A (Psycholog, lekarz)34 35 32 925

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży A (Lekarz)34 35 32 845

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży A (Punkt Pielęgniarski)34 35 32 922

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży A (Pacjenci)34 35 32 951

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży B (Punkt Pielęgniarski)34 35 32 946

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży B (Pacjenci)34 35 32 947

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży B (Lekarz)34 35 32 948

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży B (Lekarz)34 35 32 949

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży B (Lekarz)34 35 32 974

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży C (Pedagog)34 35 32 988

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży C (Psycholog)34 35 32 989

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży C (Pacjenci)34 35 32 986

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży C (Lekarz dyżurny PDM)34 35 32 987

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży C (Psycholog)34 35 32 990

Oddział Psych. dla Dzieci i Młodzieży C (Psycholog)34 35 32 992

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (Kierownik)34 35 32 899

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (Pielęgniarka Oddziałowa)34 35 32 820

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (Sekretarka med.)34 35 32 850

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (Lekarz)34 35 32 945

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (Ochrona)34 35 32 839

Pracownicy socjalni34 35 32 908/ 34 35 32 909/ 34 35 32 910/ 34 35 32 920