Telefony:

Rejestracja – 34/ 35 32 865

Pracownie laboratorium – 34/ 35 32 863

Kierownik – 34/ 35 32 864

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne jest czynne:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00,
 • w sobotę w godzinach od 6:00 – 13:35.

Pobieranie materiału do badań odbywa się:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 11:00 – w pilnych przypadkach (np. skierowanie lekarza na cito, wysoka gorączka, konieczność wykonania badania przed włączeniem leczenia) pacjenci przyjmowani są do godziny 17:00,
 • w sobotę pobieranie materiału do badań odbywa się w godzinach od 7:30 do 10:00.

Badania realizowane odpłatnie dla osób bez skierowania – zgodne z Cennikiem procedur medycznych WSN”

Czas oczekiwania na wynik badania cito od 1 do 1.30 godziny i jest uzależniony od rodzaju badania

Wydawanie wyników badań rutynowych od godziny 15:00

Pracownie:

 • pracownia biochemii i immunochemii
 • pracownia hematologii i koagulologii
 • pracownia analityki ogólnej

 Zakres wykonywanych badań:

 • biochemia kliniczna – zakres podstawowy
 • hematologia podstawowa, + mikroskopowa ocena obrazu krwi obwodowej
 • Koagulologia – podstawowe parametry układu krzepnięcia – INR, aPTT
 • diagnostyka hormonów tarczycy
 • reumatologia – ASO, LATEX RF
 • analityka ogólna – badanie moczu, kału, płynów z jam ciała 

Podwykonawcy:

Laboratorium korzysta z usług podwykonawców w zakresie badań specjalistycznych:

 • Serologii grup krwi
 • Hormonów
 • Markerów onkologicznych
 • Immunologicznej diagnostyki infekcji wirusologicznych, bakteriologicznych, pasożytniczych
 • Toksykologii
 • Alergologii
 • Autoimmunodiagnostyki
 • Diagnostyki mikrobiologicznej