Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie dofinasowanym z Funduszy Europejskich pn. “Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim”.

 

Flaga Polski

Godło Polski

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana realizuje zadanie współfinansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 pn.: „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”, na podstawie otrzymanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Całkowita wartość zadania wynosi: 1.846.603,00zł, dofinansowanie wynosi: 1.569.603,00zł. Realizacja inwestycji przewiduje przygotowanie oddziału do stosowania bardziej efektywnych metod leczenia w związku z negatywnymi skutkami stanu epidemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy obejmuje: przygotowanie sal chorych, sal terapeutycznych, korytarzy, toalet, gabinetów pomocniczych (lekarz, psycholog), pomieszczeń pomocniczych (brudownik, pościel, bielizna), szatni, pokoju odwiedzin, kuchni, jadalni, świetlicy, punktu pielęgniarskiego, dla potrzeb pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, w celu przygotowania oddziału do prowadzenia rehabilitacji pocovidowej, wraz z połączeniem tych działań z efektywniejszymi metodami leczenia. W skład zadania wchodzi również pierwszorazowe wyposażenie oddziału (meble, sprzęt techniczny, sprzęt elektroniczny) oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

 

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zaprasza w okresie jesienno-zimowym na „Profilaktyczne badania laboratoryjne”.

Szybka diagnoza oparta o wiarygodne wyniki badań laboratoryjnych to większa szansa na uniknięcie poważnych problemów zdrowotnych.

Oferujemy pakiety badań laboratoryjnych już od 50,00 zł.

Zapraszamy Państwa do zakupu pakietów prezentowych dla najbliższych, swoich pracowników lub dla siebie.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Lubliniec ul. Grunwaldzka 48, tel. 34 35 32 863

 

Podaruj swoim bliskim wyjątkowy prezent.

 

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zaprasza w okresie jesienno-zimowym na „Profilaktyczne badania laboratoryjne”. Szybka diagnoza oparta o wiarygodne wyniki badań laboratoryjnych to większa szansa na uniknięcie poważnych problemów zdrowotnych. Oferujemy pakiety badań laboratoryjnych już od 50,00 zł. Zapraszamy Państwa do zakupu pakietów prezentowych dla najbliższych, swoich pracowników lub dla siebie. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Lubliniec ul. Grunwaldzka 48, tel. 34 35 32 863 Podaruj swoim bliskim wyjątkowy prezent. Pakiet ODPORNOŚĆ - podstawowy: 50,00 zł - morfologia z rozmazem - żelazo - wit D3 25(OH) Pakiet ODPORNOŚĆ - rozszerzony: 120,00 zł - morfologia z rozmazem - żelazo - wit D3 25(OH) - cynk - immunoglobuliny IgA, IgG, IgM Pakiet ZDROWE STAWY: 90.00 - Bolerioza IgG i IgM - CRP - RF - ANA screen Pakiet WŁOSY, SKÓRA, PAZNOKCIE: 80,00 zł - ferrytyna - żelazo - TSH - cynk - morfologia z rozmazem

 

 

 

21.01.2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

link do szczegółów

 

18.01.2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na postępowanie w trybie zapytania ofertowego na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie konsultacji okulistycznych, na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu wraz Załącznikami.

link do szczegółów

 

31.12.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe dostawy środków czystościowych

link do szczegółów

 

23.12.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

link do szczegółów

 

22.12.2021

 

 

23.12.2021

 

               

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu informuje, że w roku 2021 realizowała dwa zadania współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego:

 1. umowa nr 11/DOT/OPA/2021 z dnia 27.09.2021 r. na zadanie Modernizacja bazy materialnej oddziału psychiatrycznego ogólnego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi”, w ramach którego wykonano modernizacje łazienek oraz wymianę drzwi i malowanie korytarzy w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym 05. Wartość zadania wynosiła: 179.777,57 zł, z tego 159.920,00zł dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

           

 

 1. umowa nr 10/DOT/OPA/2021 z dnia 27.09.2021 r. na zadanie „Modernizacja bazy materialnej oddziału psychiatrycznego ogólnego w ramach przeciwdziałania narkomanii”, w ramach którego wykonano pomieszczenie do izolacji pacjenta oraz brudownik w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym 01. Wartość zadania wynosiła: 118.982,49zł, z tego 90.000,00zł dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

  

 

 

13.12.2021

 

Nowy bus szpitala

 

Nowy bus szpitala

 

Nowy bus szpitalaśląkie

 

 

 

Na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu został zakupiony nowy środek transportu, jakim jest 9-cio osobowy samochód. Zakup konieczny był ze względu na podniesienie jakości i bezpieczeństwa pacjentów korzystających z transportu, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na transport zewnętrzny oraz wyjście na zewnątrz z nowymi usługami. Wychodząc naprzeciw zmianom planowanym do wprowadzenia w systemie opieki zdrowotnej, związanymi między innymi z tworzeniem Centrów Zdrowia Psychicznego, konieczne było zakupienie dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, dodatkowego, nowego samochodu do przewozu osób. Będzie on wykorzystywany między innymi do realizacji świadczeń zdrowotnych w opiece stacjonarnej, a w przyszłości także w opiece dziennej i środowiskowej. Koszt zakupu nowego pojazdu, wyniósł 157 tys. zł z czego 132 tys. zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

 

 

 

13.12.2021

Fundusze

 

Serca Pracowników skradły również 2 nowe melexy zakupione ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu unijnego pn.: Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu. Zakup nowych pojazdów w znaczącym stopniu usprawni codzienne obowiązki pracowników Szpitala, poprzez możliwość korzystania z ogrzewanych pojazdów z zamykaną i zadaszoną kabiną. Melexy posłużą do przewozów przedmiotów jak również innych elementów wyposażenia na terenie Szpitala.

 

Nowe melexy szpitala

 

Nowe melexy szpitala

 

Nowe melexy szpitala

 

 

 

02.12.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na obsługę bankową na okres 12 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu

link do szczegółów

 

02.12.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatria ogólna.

link do szczegółów

 

 

22.11.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe dostawy wyposażenia w ramach modernizacji

Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży.

link do szczegółów

 

 

18.11.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań EMG na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

link do szczegółów

 

 

16.11.2021

 

03.11.2021

Kolorowa Wiosna dla Dzieci w Lublińcu

W sobotę, 23 października 2021 roku grupa uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach zorganizowała akcję charytatywną Szkolnego Koła Wolontariatu „Kolorowa Wiosna dla Dzieci w Lublińcu”.
W ramach akcji przed Oddziałem Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu zasadzone zostały cebulki wiosennych kwiatów – hortensje, piwonii oraz hibiskusów. Dodatkowo przekazane zostały własnoręcznie wykonane kartki przez podopiecznych DPS „Nasz dom” w Gliwicach, które sprawiły dzieciom wiele radości.
Dzięki wsparciu oraz zaangażowaniu wolontariuszy z V LO w Gliwicach widok z okien Oddziału będzie weselszy i wraz z nadejściem wiosny rabata stanie się festiwalem kolorów.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji charytatywnej składamy ogromne podziękowania za każdą przyniesioną cebulkę, za poświęcony czas oraz za zaangażowanie w dobrowolną, nieodpłatną pomoc w stworzeniu ogrodu z myślą o naszych małoletnich Pacjentach. Dziękujemy również Podopiecznym DPS „Nasz Dom”, którzy poprzez wykonanie własnoręcznych prac zadbali o dobre samopoczucie najmłodszych.
W szczególności podziękowania należą się organizatorce Pani Ewie Trybalskiej za uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby bezinteresownego pomagania innym, zwłaszcza osobom chorym.

 

 

27.10.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na zakup samochodu do przewozu osób dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu

link do szczegółów

 

 

 

27.10.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę rękawic diagnostycznych nitrylowych

link do szczegółów

 

 

25.10.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań EMG na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

link do szczegółów

 

 

25.10.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia

link do szczegółów

 

21.10.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia w ramach modernizacji Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży

link do szczegółów

 

13.10.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

 Modernizacje pawilonów chorych poprzez montaż wind osobowych w pawilonach G i D

link do szczegółów

 

 

08.10.2021

 

                

 

www.lisiesprawy.pl autor: Beata Smugaj

Choroby psychiczne w Polsce wciąż są tematem wstydliwym. Osoby z zaburzeniami psychicznymi są postrzegani stereotypowo, z uprzedzeniem typu: „groźny dla otoczenia”, „niepoczytalny”, „niebezpieczny”.

Chory zaczyna ukrywać przed otoczeniem swoje problemy, unika kontaktów społecznych. Następstwem tego są narastające trudności ze znalezieniem pracy, funkcjonowaniem w społeczeństwie, z założeniem rodziny.

To właśnie stan wiedzy o zaburzeniach psychicznych leży u podstaw uznania 10 października

Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego.

Wszystkim Pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana w Lublińcu składam najserdeczniejsze życzenia jak najszybszego powrotu do  zdrowia, radości, wiary, niegasnącej nadziei, rodzinnego wsparcia w trudnych chwilach, a także tak potrzebnego Nam wszystkim zrozumienia.

 

                                               Dyrektor Beata Musialik

 

 

Zdrowy duch – tak samo ważny jak zdrowe ciało

 

Pojęcie zdrowia większości z nas kojarzy się z ogólnym dobrostanem, brakiem bólu, gorączki, kataru, rzadziej zwracamy uwagę na spokój umysłu, opanowanie, relaks – tym bardziej, że obowiązki zawodowe i domowe wypełniają nasze myśli na tyle, że często brakuje czasu na zastanowienie się nad własnym samopoczuciem psychicznym.

Tymczasem często – nadmiar stresu, obowiązków, sytuacji trudnych – konfliktowych, kumulowane w czasie i niedostrzegane przez nas samych i przez nasze otoczenie, doprowadzają do rozwoju poważnych trudności psychicznych a nawet do chorób psychicznych – częstych stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń snu, apetytu, izolowania się od innych ludzi. Warto wówczas pozwolić sobie albo osobie bliskiej na pozbycie się wstydu i stereotypu chorego psychicznie jako wariata (kogoś wyobcowanego, innego, gorszego) i znalezienie pomocy – psychiatrycznej bądź psychologicznej. Psychiatra i psycholog to równi sobie, uzupełniający się nawzajem specjaliści, którzy mogą zdiagnozować i wyleczyć dolegliwości psychiczne tak samo jak lekarze specjalizujący się w zdrowiu fizycznym.

Czas pandemii pokazał, jak bardzo przenikają się sfery zdrowia fizycznego i psychicznego, jak bardzo choroba somatyczna (wywołana wirusem) przyczynia się do spotęgowania lęku o nasze zdrowie, jak bardzo potrafi nas odizolować od innych, poróżnić a nawet doprowadzić do depresji.

W tym kontekście nie możemy zapominać, jak ważne jest zdrowie psychiczne i jak ważne jest, by w odpowiedni sposób o nie dbać, pozbywając się lęku przed psychiatrą bądź psychologiem.

 

 

                                                                                                          Adam Soroka

 

 

04.10.2021

 

1.10.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na modernizację bazy materialnej oddziałów szpitalnych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

link do szczegółów

27.08.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego 
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu informuje, że

W ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Nasz Szpital w roku 2021 planuje zrealizować dwa zadania:

1. z puli EKO (zadania ekologiczne) dla pacjentów i ich rodzin, aby mieli gdzie spędzać czas „Utworzenie ogrodu sensorycznego wraz z budową tężni solankowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Lublinieckiego, za kwotę 781.000,00 zł w ramach którego zostaną wykonane:

– ogród sensoryczny,

– tężnia solankowa wraz z infrastrukturą, m.in. ławeczki, oświetlenie, stojaki na rowery

2. z puli REGIO (zadania podregionalne) dla pojazdów poruszających się po terenie Szpitala (m.in. karetki)Rewitalizacja dróg wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu mająca na celu usprawnienie poruszania się po terenie pacjentom, rodzinom pacjentów, pracownikom oraz mieszkańcom Powiatu Lublinieckiego”, za kwotę 375.00,00 zł w ramach którego zostaną wykonane:

– modernizacja odcinka drogi wzdłuż starej kuchni z piekarnią, wraz z infrastrukturą, czyli kanalizacja deszczowa, oświetlenie

– modernizacja odcinka drogi dojazdowej do pracowni RTG wraz z utworzeniem miejsc parkingowych, kanalizacją deszczową, podjazdem dla karetek, stojakami na rowery, dodatkowym oświetleniem

Otrzymanie dotacji uzależnione jest od ilości otrzymanych głosów mieszkańców Województwa Śląskiego,

w tym PRACOWNIKÓW WSN LUBLINIEC.

Zachęcamy Państwa do poparcia inicjatywy

Dyrekcji WSN Lubliniec

i oddanie głosu na ww. zadania.

Głosownie odbędzie się w dniach 01 – 19.09.2021 r.

ILOŚĆ OTRZYMANYCH PUNKTÓW = ILOŚĆ OSÓB GŁOSUJĄCYCH

WYSTARCZY ZAGŁOSOWAĆ, ABY PODNIEŚĆ STANDARD DZIAŁALNOŚCI WSN LUBLINIEC

 

 

23.09.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia

link do szczegółów

 

16.09.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch dwuosobowych elektrycznych pojazdów transportowych, bagażowych

link do szczegółów

 

15.09.2021

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.: „Zakup licencji Zdarzenia Medyczne”

link do szczegółów

 

10.09.2021

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu kolejny raz bierze udział

w przetargu na wspólny zakup energii elektrycznej, który organizuje Metropolia Górnośląsko – Zagłębiowska.

Blisko jedną terawatogodzinę energii elektrycznej zamierza zakupić największa w Polsce grupa zakupowa, utworzona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W jej skład wchodzi 115 zamawiających, w tym ponad 300 jednostek budżetowych. Szacunkowa wartość zakupu wynosi ok. 530 mln zł. Wspólny zakup energii elektrycznej to sposób na zapewnienie bezpiecznych i efektywnych cenowo dostaw prądu. Na wynegocjowanie korzystnych warunków umowy ma wpływ zarówno duży wolumen kupowanej energii, jak i współdziałanie wszystkich odbiorców wchodzących w skład grupy. Kolejne edycje Grup Zakupowych tworzonych przez Metropolię, wykazują oszczędności finansowe oraz potwierdzają słuszność optymalizacji wspólnych działań. Również bezpośrednio wpływają na zacieśnianie współpracy zarówno pomiędzy gminami Metropolii, jak i pozostałymi ważnymi instytucjami z województwa śląskiego. Grupę zakupową energii elektrycznej tworzą gminy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak i spoza jej granic. Na liście znajdują się starostwa powiatowe oraz odrębne jednostki budżetowe. Zakupiona energia elektryczna będzie trafiać m.in. do szkół, przedszkoli, muzeów, szpitali, urzędów oraz zakładów komunalnych. Ponadto grupa obejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz związane z nim instytucje. Grupa zakupowa zrzesza także podmioty zajmujące się mieszkalnictwem. To TBS-y oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 

07.09.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na modernizację rozdzielni głównej elektrycznej II

link do szczegółów

 

02.09.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie Oddziału PDiM do stosowania bardziej efektywnych metod leczenia w związku z negatywnymi skutkami stanu epidemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w związku z COVID-19

link do szczegółów

 

25.08.2021

 

W dniu 21 sierpnia 2021 r. w Parku w Świerklańcu odbyło się wydarzenie pn.: „Miasteczko Zdrowia”, którego celem była szeroko pojęta promocja profilaktyki zdrowotnej i śląskich szpitali.

W czasie pandemii dostęp do badań profilaktycznych i kontaktu ze specjalistami był dość utrudniony, stąd idea ze strony województwa, by w jednym miejscu i jednym czasie zorganizować możliwość wykonania badań na dużą skalę. Na miejscu można było wykonać badania z zakresu: kardiologii, neurochirurgii, okulistyki, chirurgii naczyniowej, ortopedii, onkologii, pulmonologii, psychiatrii, diabetologii, fizjoterapii oraz zmierzyć poziom cukru we krwi, sprawdzić wskazania ciśnienia tętniczego, a nawet wykonać badania USG w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej czy testy na obecność wirusa HIV.

Wśród 20 Szpitali nie zabrakło również WSN Lubliniec. Do dyspozycji pacjentów był 14 – osobowy zespół Pracowników tutejszego Szpitala udzielających bezpłatnych porad, m.in.: w zakresie psychiatrii, psychologii dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, pielęgniarskich, a także związanych z uzależnieniem od alkoholu.

Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużą frekwencją odwiedzających, którzy korzystali z dostępnych porad. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja z prawidłowej higieny rąk. Dodatkowo, w celu lepszego zrozumienia i zobrazowania zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu uczestnicy imprezy mieli możliwość założenia alkogogli – specjalnych  okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie, jak po wypiciu alkoholu. Było sporo śmiechu, ale te ćwiczenia pozwoliły sprawdzić na trzeźwo, jak upośledzone są zmysły po spożyciu alkoholu oraz jak bardzo obniżona jest koncentracja.

Każdy z odwiedzających nasze stanowisko mógł także skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego, oceny miarowości rytmu serca, obliczenia wskaźnika masy ciała (BMI).

Dodatkowo otrzymywał ulotki informacyjne na temat depresji, schizofrenii oraz lęku. Dla wszystkich, którzy skorzystali z naszej oferty przygotowane były drobne gadżety w postaci długopisów, balonów, opasek odblaskowych z naszym logo oraz słodkiej niespodzianki.

Dyrektor Beata Musialik składa serdeczne podziękowania Pracownikom, którzy zaangażowali się w organizację stanowiska promującego Wojewódzki Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana w Lublińcu, a także za aktywne uczestnictwo w imprezie pn.: „Miasteczko Zdrowia”. Wydarzenie to pozwoliło przełamać bariery psychologiczne odwiedzających obrazując, że warto szukać wsparcia i pomocy u wykwalifikowanych specjalistów oraz zwiększyło świadomość znaczenia zdrowia psychicznego poprzez propagowanie ulotek edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę pasków testowych do glukometra Ixell

link do szczegółów

 

 

13.08.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na modernizację rozdzielni głównej elektrycznej

link do szczegółów

 

 

Informacje, wiadomości, ogłoszenia

 

12.08.2021

 

 

 

16.07.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na modernizację pawilonów chorych poprzez montaż wind osobowych w pawilonach G i D oraz wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w pawilonach E, F i G.

link do szczegółów

 

 

16.07.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów opatrunkowych.

link do szczegółów

 

 

15.07.2021

Odznaczeni Honorowo za Zasługi dla Województwa Śląskiegofotografa odznaczonych

W dniu 13.07.2021 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia medykom z regionu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Srebrne i złote odznaki wręczyli wyróżnionym marszałek Jakub Chełstowski, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok, a także przewodniczący „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Jacek Świerkocki.

Wyróżnienia odebrali dyrektorzy, lekarze i pracownicy placówek służby zdrowia, zaangażowani w walkę z pandemią w regionie, w tym:

Beata Musialik – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana w Lublińcu,

Izabela Płonka – Pielęgniarka Epidemiologiczna,

lek. Ewa Oleksik-Stolarska,

lek. Marek Frączek.

Trudne czasy kreują bohaterów. Dziękuję za waszą pracę, troskę o pacjentów i wielkie zaangażowanie. Wspieraliśmy szpitale w tym trudnym czasie, działając wspólnie w walce o zdrowie i życie mieszkańców. Jesteśmy wdzięczni za Państwa trud i odwagę, za nadzieję, którą wlaliście w serca pacjentów” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Przewodniczący Sejmiku, Jan Kawulok, podkreślał współpracę Zarządu i radnych Sejmiku oraz dyrekcji placówek służby zdrowia w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Dziękuję Państwu za walkę z pandemią. Dla każdego z nas to był trudny czas, mieszanka strachu, nadziei i niepewności. Od pierwszego dnia uruchomiliśmy nasze doświadczenia i wiedzę, by podjąć te trudne decyzje. Ważne, że potrafiliście się znaleźć w tej sytuacji, wierzę, że te doświadczenia zaprocentują w przyszłości” – tłumaczył Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

 „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego to najwyższa forma uznania i wyraz szacunku dla wysiłku i zaangażowania w walce z koronawirusem. Państwa praca bez wątpienia zasługuje na wyróżnienie i docenienie, za co dziękuję w imieniu swoim, radnych Sejmiku, a przede wszystkim mieszkańców regionu, którzy mogli liczyć na pomoc i profesjonalną opiekę w czasie walki ze skutkami pandemii” – mówił Jacek Świerkocki, przewodniczący komisji „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

 

 

13.07.2021

 

 Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty w sprawie postępowania na dostawę artykułów biurowych

link do szczegółów

 

 

13.07.2021

 

 Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na usługę gastronomiczną w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków całodziennych dla pacjentów Szpitala z wykorzystaniem dzierżawy kuchni szpitalnej wraz z wyposażeniem.

link do szczegółów

 

 

01.07.2021

 

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

link do szczegółów

 

 

30.06.2021

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu uprzejmie informuje, o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie sekcji zwłok na rzecz  Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu wraz z Załącznikami.

link do szczegółów

 

 

 

30.06.2021

 

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu uprzejmie informuje, o możliwości wykonywania badania Holter EKG.

link do szczegółów

 

 

29.06.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Modernizacja dachów w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu

link do szczegółów

 

 

29.06.2021

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza do zapoznania się z Poradnikiem „Z psychiatrią na Ty!” o zdrowiu psychicznym dla dzieci i młodzieży, a także rodziców i opiekunów.

Link:

https://www.gov.pl/web/rpp/z-psychiatria-na-ty

Jest to wspólna inicjatywa Rzecznika Praw Pacjenta, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Nastoletniego Azylu.

Przedstawiciele ww. instytucji przez cały rok będą odpowiadać na pytania medyczne i prawne zadane przez dzieci i młodzież z oddziałów psychiatrycznych w całej Polsce.

Obecnie materiał zawiera odpowiedzi na blisko 300 pytań zadanych przez Pacjentów polskich szpitali psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.

Dotyczą one wszelkich kwestii związanych z leczeniem, organizacją opieki czy uwarunkowaniami zaburzeń psychicznych.

 

28.06.2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu uprzejmie informuje, że  Poradnia Neurologiczna została przeniesiona do innego budynku i od dnia 28 czerwca 2021 r. znajduje się na parterze Pawilonu G, zlokalizowanym na terenie tutejszego Szpitala.

link do szczegółów

21.06.2021

 

Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, że w dniach: 16-30 czerwca 2021 r. ruszała kolejna edycja działań edukacyjno-informacyjnych pod hasłem „Czy wiesz, że…”, będących kontynuacją kampanii profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r.

Kampania ma na celu wyjaśnienie najczęściej powielanych mitów i przesądów związanych z HIV/AIDS:

 • NIE ma ryzyka zakażenia HIV podczas pływania w basenie.
 • NIE ma ryzyka zakażenia HIV drogą kropelkową, np. przez kaszel lub kichanie.
 • NIE ma ryzyka zakażenia HIV ani przez ukąszenie, ani przez rozgniecenie na sobie, ani nawet przez połknięcie komara😊
 • HIV przenosi się głównie podczas niezabezpieczonych kontaktów seksualnych.
 • Do zakażenia kiłą, rzeżączką, HPV i innymi STIs dochodzi w podobny sposób jak do zakażenia HIV.
 • Wykonanie testu jest jedyną metodą rozpoznania zakażenia HIV i innych STIs.
 • Test na HIV – bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania – można wykonać w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) https://aids.gov.pl/pkd/
 • Fachową wiedzę i pomoc w temacie HIV/AIDS oraz innych STIs można otrzymać:

  •         na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS:  https://aids.gov.pl/

  •         w Poradnia Internetowa HIV/AIDS: poradnia@aids.gov.pl

  •         dzwoniąc na bezpłatny  numer Telefonu Zaufania HIV/AIDS: 800 888 448.

 

 

 

21.06.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa najmu maksymalnie 45 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych na 1 rok

link do szczegółów

 

 

 

21.06.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku – sterylne

link do szczegółów

 

 

 

10.06.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa testów do szybkiej diagnostyki laboratoryjnej z kału lub wymazu z nosogardzieli

link do szczegółów

 

 

 

08.06.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Modernizacja opuszczonych lokali mieszkalnych, z przystosowaniem dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego

link do szczegółów

07.06.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

link do szczegółów

 

 

21.05.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa szkolenia z zakresu samoobrony i przymusu bezpośredniego II

link do szczegółów

 

 

21.03.2021

 

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na rzecz pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży przez lekarzy:

link do szczegółów

 

 

 

20.05.2021

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa testów i odczynników

link do szczegółów

 

 

20.05.2021

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

link do szczegółów

 

 

18.05.2021

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana w Lublińcu

wraz

Z Kierownikiem i Personelem Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży

pragnie złożyć serdeczne podziękowania Dyrekcji, Nauczycielom

a przede wszystkim Rodzicom i Uczniom

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach

za obdarowanie małoletnich pacjentów tutejszego Szpitala licznymi prezentami:

sprzętem sportowym i rekreacyjnym (puzzlami, grami, filmami, itp.), artykułami papierniczymi

i kosmetycznymi oraz odzieżą dla najbardziej potrzebujących dzieci.

Państwa prezenty umilą pobyt Pacjentów w Szpitalu i będą służyły dzieciom podczas ich zmagań z chorobą.

Doceniając piękny gest podarunków, pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w tak wspaniałą inicjatywę, która wywołała ogrom radości i uśmiechu na twarzach dzieci.

 link do szczegółów

 

 

 

14.05.2021

 

 

12.05.2021

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do:

zapoznania się z ogłoszeniem o dostawę art. elektrycznych

link do szczegółów

 

 

 

 

12.05.2021

 

11.05.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamówienie pn.: „Usługa szkolenia z zakresu samoobrony i przymusu bezpośredniego”

link do szczegółów

 

 

10.05.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do:

zapoznania się z ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

link do szczegółów

 

07.05.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do:

zapoznania się z ogłoszeniem o dostawę odzież medyczną

link do szczegółów

 

 

23.04.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Zamówienie pn.: „Dostawa produktów leczniczych Xeplion”

link do szczegółów

 

 

 

 

22.04.2021

link do szczegółów

 

 

15.04.2021

 

 

link do szczegółów

 

15.04.2021

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – psychiatria

link do szczegółów

 

 

15.04.2021

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o zbyciu urządzeń przeznaczonych do kasacji:

link do szczegółów

 

 

13.04.2021

 

Informacja

Informujemy, że od dnia 12.04.2021 r. od godziny 17:00 do dnia 13.04.2021 r. do godziny 12:30 z powodu problemów technicznych nasze skrzynki pocztowe były niedostępne. Istnieje prawdopodobieństwo, że mogły nie dochodzić wszystkie wiadomości mailowe kierowane do Szpitala. W związku z tym, jeżeli w powyżej wymienionych godzinach wysyłaliście Państwo do nas wiadomości mailowe, prosimy o ich ponowne przesłanie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

08.04.2021

link do szczegółów

 

07.04.2021

 

 

 

 

06.04.2021

 

link do szczegółów

 

 

01.04.2021

 

 

 

 

Kartka świąteczna do pobrania

 

23.03.2021

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa produktów leczniczych i preparatów do żywienia dojelitowego.

link do szczegółów

 

 

 

23.03.2021

W dniu 19.03.2021r. został rozstrzygnięty Konkurs na Kartkę Wielkanocną.

W konkursie udział wzięło 38 Pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana

w Lublińcu, w sumie wykonane zostały 43 prace.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości na sztukę oraz własnych zdolności plastycznych i pomysłowości, a także wykonywania kartek świątecznych według własnego pomysłu.

Komisja wyłoniła trzy miejsca na podium oraz dwa wyróżnienia. Wszystkim zwycięzcom zostały wręczone nagrody.

1 Miejsce

Zbigniew J. – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny.

 

 

 

2 Miejsce
Natalia P. – Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.

 

 

 

3 Miejsce

E.M. – Oddział Psychiatryczny Ogólny 04.

 

 

 

Wyróżnienie
– E.B. –  Oddział Psychiatryczny Ogólny 04.

 

 

 

 

Wyróżnienie
– Tom Ż. – Oddział Psychiatryczny Ogólny 04.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Zwycięzcom gratulujemy!

 

 

 

 

15.03.2021

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – psychiatria

link do szczegółów

 

 

09.03.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług pocztowych.

link do szczegółów

 

 

 

01.03.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia roboczego.

link do szczegółów

 

 

 

12.02.2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na:

 Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli

link do szczegółów

 

 

 

04.02.2021

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie badań laboratoryjnych metodą RT-PCR w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2

(badania komercyjne)
na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

link do szczegółów