Informacje, wiadomości, ogłoszenia

W dniach 09 i 10 października 2019 roku Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu zorganizował obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem: “Dzisiaj TY, jutro JA. Świadomość zdrowia psychicznego”, w których udział wzięło około 160 osób.

Pierwszego dnia obchodów w Sali konferencyjnej Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu odbyły się prelekcje związane z tematyką zdrowia psychicznego oraz występy artystyczne pacjentów tutejszego Szpitala.

Obchody uświetniło szerokie grono zaproszonych gości, między innymi Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Burmistrz Miasta Lublińca, Przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Lublińcu oraz Sądu Rejonowego w Lublińcu, Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz instytucji społecznych funkcjonujących na terenie miasta Lublińca. W obchodach wzięli udział również Dyrekcja oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także personel i pacjenci WSN w Lublińcu. Przybyłym gościom wręczono zakładki do książek wykonane przez pacjentów Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego. Zaproszeni goście mogli również podziwiać prace artystyczne i obrazy wykonane przez pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

Przybyłych na uroczystość gości przywitała, w krótkim wystąpieniu Pani Dyrektor, następnie głos oddała pacjentowi Szpitala – Panu Andrzejowi, który wyrecytował wiersz własnego autorstwa, napisany specjalnie na tę okazję. Następnym punktem programu były wystąpienia lekarzy, którzy wygłosili prelekcje na temat zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży w okresie adolescencji oraz zaburzeń psychicznych u osób dorosłych oraz wystąpienie kierownika Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet, przybliżające problematykę uzależnień. Punkt obchodów, który najbardziej zapadł w pamięci zaproszonym gościom to wystąpienia – świadectwa osób uzależnionych i współuzależnionych. Wystąpienia te, ukazały prawdziwe oblicze ciężkiej walki z uzależnieniem, nie tylko samych uzależnionych, ale również ich rodzin. Następnie wspólny występ muzyczny przy akompaniamencie gitar zaprezentowali pracownik oraz były pacjent Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet.
Po występach muzycznych, nadszedł czas na występ pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego, którzy zaprezentowali znakomitą znajomość języka angielskiego. Do „lekcji języka angielskiego” włączyli się również zaproszeni goście, którzy żywiołowo powtarzali angielskie zwroty.
Następnym punktem obchodów było wręczenie nagród uczestnikom konkursu recytatorskiego. Miejsce pierwsze ex aequo zajęli pacjenci WSN – Pani Jola oraz Pan Joachim.
Ostatnim punktem obchodów był występ Pana Michała, studenta Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, który specjalnie na tę okazję przygotował 3 utwory muzyczne wykonane na saksofonie.
Występy artystyczne wszystkich uczestników obchodów zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Na zakończenie Dyrektor Szpitala, podziękowała wszystkim przybyłym gościom za liczną obecność i włączenie się w obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego podkreślając, że ich udział w obchodach jest wyrazem wspierania pacjentów i ich rodzin w walce o równe traktowanie i nie stygmatyzowanie osób chorych psychicznie. Pani Dyrektor podziękowała również pracownikom oraz pacjentom tutejszego szpitala za zaangażowanie i aktywny udział w obchodach.
Uroczystość została zakończona poczęstunkiem dla pacjentów, personelu i zaproszonych gości.

Drugiego dnia obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści zorganizowany został koncert dla pacjentów WSN w Lublińcu, podczas którego wręczono dyplomy wyróżnionym uczestnikom oraz pozostałym osobom, które wzięły udział w konkursie recytatorskim. Pacjentom oraz personelowi WSN swój repertuar zaprezentowali uczniowie oraz kwartet złożony z nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej.
Na zakończenie w imieniu Dyrekcji WSN, złożono podziękowania wszystkim uczestnikom koncertu.

 

Przeczytaj artykuł pt. "Aktualności"

Przeczytaj artykuł pt. "Aktualności"

Przeczytaj artykuł pt. "Aktualności"

Przeczytaj artykuł pt. "Aktualności"

 

Informacje, wiadomości, ogłoszenia

Przeczytaj artykuł pt. "Aktualności"

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom placówek oświatowych i wychowawczych Dyrekcja Szpitala składa najserdeczniejsze życzenia pomyślności,

zadowolenia z pracy oraz wielu sukcesów na polu zawodowym.

Jednocześnie składamy podziękowania za codzienne zaangażowanie włożone w nauczanie oraz wychowywanie młodego pokolenia, w szczególności dla nauczycieli współpracujących ze Szpitalem.

 

 

Przeczytaj artykuł pt. "Aktualności"

Download (PDF, 888KB)

Download (PDF, 460KB)

Download (PDF, 389KB)

Download (PDF, 335KB)

Download (PDF, 533KB)Ruch pojazdów

Apelujemy o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszanie się zarówno samochodami, jak i pieszo na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

Na terenie Szpitala obowiązuje „Regulamin korzystania z miejsc postojowych dostępnych dla samochodów na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu” wprowadzony zarządzeniem nr 40/2016 Dyrektora Szpitala w dniu 11.03.2016 roku. Pracownicy, którzy posiadają zgodę Dyrektora na wjazd na teren Szpitala, zobowiązani są do przestrzegania ww. regulaminu a tym samym do stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz ograniczeń prędkości obowiązujących na terenie Szpitala, tj. 10 km/h. Zachowanie szczególnej ostrożności wymagane jest na całym terenie zakładu, jednak newralgicznym miejscem jest punkt spożywczy, przy którym zastosowano dodatkowe zabezpieczenia jak barierka w kolorze biało czerwonym, ograniczająca bezpośredni dostęp do drogi oraz pionowe znaki informacyjne i progi zwalniające.

Przeczytaj artykuł pt. "Aktualności"

Przeczytaj artykuł pt. "Aktualności"


Dożynki 2019

Tegoroczne święto plonów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym odbyło się w dniu
18 września 2019 roku. Udział w dożynkach wzięli Dyrekcja Szpitala, Asystent Dyrektora, Naczelny Pielęgniarz oraz inni zaproszeni goście. Obchody dożynek uświetniły występy artystyczne

Pacjentów Oddziału. Zaproszeni goście mogli podziwiać nie tylko piękne dekoracje dożynkowe wykonane własnoręcznie przez pacjentów, ale także kosze pełne warzyw i owoców. Dożynki zakończono poczęstunkiem dla Pacjentów, Personelu i zaproszonych gości. Dla wszystkich, a w szczególności dla pacjentów był to niezapomniany dzień, pełen atrakcji i radości.

 

Przeczytaj artykuł pt. "Aktualności"

 


Apteka Szpitalna

Od 20 września 2019 roku Apteka Szpitalna rozpoczęła działalność w odrębnym, nowo wybudowanym budynku.

Po szczegółowych oględzinach Apteki, przeprowadzonych przez inspektorów Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, Szpital uzyskał zezwolenie na prowadzenie Apteki Szpitalnej. Oznacza to, że spełnia ona wszystkie wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal Apteki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

W powstałej Aptece wszystkie pomieszczenia wyposażone zostały w nowe meble, zarówno specjalistyczne, jak i biurowe. Zakupiono nowoczesną aparaturę do izby recepturowej m.in.: lożę z nawiewem laminarnym oraz mikser recepturowy. W pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty lecznicze zamontowano klimatyzatory.

W nowym miejscu pracownicy Apteki mają bardzo dobre warunki pracy, pozwalające w większym stopniu na weryfikowanie, a także kontrolowanie prawidłowości oraz ciągłości dostaw leków, wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji. Nowoczesne budownictwo i wyposażenie Apteki w znaczący sposób przyczyniło się do podwyższenia jakości udzielania świadczeń medycznych w Oddziałach i Poradniach Szpitala.

 

Download (PDF, 434KB)

Download (PDF, 378KB)

Download (PDF, 197KB)