Pracownia wstrząsów elektrycznych (EW)

Telefon:
Rejestracja – 34/ 35 32 815

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie.

Godziny pracy/Godziny rejestracji:

Poniedziałek – 09:00 – 11:00
Środa – 09:00 – 11:00
Piątek – 09:00 – 11:00

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, parter.

Do zadań Pracowni wstrząsów elektrycznych (EW) w należy:

  • wykonywanie indywidualnych zabiegów leczniczych polegających na terapii wstrząsowej
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji

Do obowiązków Pracowni należy przeprowadzanie, zgodnie z ich specyfiką, badań diagnostycznych zleconych m. in. przez lekarzy zatrudnionych w Oddziałach, Izbie Przyjęć i Poradni oraz świadczenie odpłatnych usług diagnostycznych dla osób spoza WSN (Instytucji zewnętrznych, dla których WSN jest „Podwykonawcą”) i świadczenie odpłatnych usług w zakresie badań diagnostycznych dla osób spoza WSN, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.