Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w pomieszczeniach zakładu leczniczego w podmiocie leczniczym: Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48, 42-700 Lubliniec.

Wykaz zakładów leczniczych wraz z komórkami organizacyjnymi, w których prowadzona jest działalność lecznicza:

 

Zakład leczniczy – SZPITAL:

 • Oddział psychiatryczny ogólny 01 – 55 łóżek
 • Oddział leczenia zaburzeń afektywnych – 55 łóżek
 • Oddział psychiatryczny ogólny 04 – 55 łóżek
 • Oddział psychiatryczny ogólny 05 – 55 łóżek
 • Oddział psychiatryczny ogólny 06 z pododdziałem leczenia zaburzeń schizofrenicznych –  55 łóżek
 • Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży – 40 łóżka
 • Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny – 30 łóżek
 • Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet – 60 łóżek
 • Oddział neurologiczny, w tym 3 łóżka intensywnej opieki medycznej – 18 łóżek
 • Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu – 60 łóżek
 • Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia –  52 łóżka
 • Izba przyjęć
 • Apteka
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy oddziale neurologicznym

 

Zakład leczniczy – ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY:

 • Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny –  150 łóżek

 

Zakład leczniczy – AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA:

 • Poradnia neurologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne
 • Pracownia rentgenodiagnostyki /RTG/
 • Pracownia elektroencefalografii /EEG/
 • Pracownia USG, neurosonologii i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej
 • Pracownia wstrząsów elektrycznych (EW)