AZP.382.09.2023 pn. „Dostawa odczynników i testów wraz z dzierżawą analizatorów”.

AZP.382.09.2023 pn. „Dostawa odczynników i testów wraz z dzierżawą analizatorów”, tj.: informacji o wszczęciu postępowania oraz link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e54e841-d9f0-11ed-9355-06954b8c6cb9 Załączniki do pobrania 02 Wersja 1 – Oferta (dodana) 21.04.2023 r. Wielkość pliku: 133 KB Pobrania: 48 Odczynniki_ogłoszenie_o_zamowieniu_20.04.2023 21.04.2023 r. Wielkość pliku: 57 KB Pobrania: 49 02 Załącznik nr 1.1 – 1.3 do…

Szczegóły