AZP.382.06.2023 pn. “Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu”.

 

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu”, tj.: informacji o wszczęciu postępowania oraz link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0cddae35-c29a-11ed-b311-9aae6ad31be8