Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny

p.o. Kierownika Oddziału – lek. Ewa ZUPOK-POLEWCZYK

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 942
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 932
Dyżurka pielęgniarek:34/ 35 32 931
Sekretariat:34/ 35 32 933

 

Liczba łóżek: 30
Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, parter oraz I piętro.

W oddziale psychiatrycznym rehabilitacyjnym udzielane są świadczenia obejmujące wczesną lub późną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, w wieku od 18 roku życia, leczonych z powodu utrwalonych zaburzeń funkcjonowania życiowego lub znacznego ryzyka powstania takich zaburzeń. Oddział jest oddziałem koedukacyjnym.

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Oddziale psychiatrycznym rehabilitacyjnym:

 • leczenie pacjentów z organicznymi zaburzeniami psychicznymi włącznie z zespołami objawowymi (F00 – F09)
 • leczenie pacjentów ze schizofrenią, zaburzeniami typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowymi (F20 – F29)
 • leczenie pacjentów z zaburzeniami nastroju (afektywne) (F30 – F39)
 • leczenie pacjentów z upośledzeniem umysłowym (F70 – F79)
 • leczenie pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (F84)
 • zaburzeniami psychicznymi, inaczej nieokreślonymi (F99)

W Oddziale prowadzona jest terapia kompleksowo, uwzględniając cały system oddziaływań psychospołecznych i farmakologicznych. Praca zespołu terapeutycznego oparta jest na modelu rehabilitacyjno-edukacyjnym i podejściu behawioralnym w oparciu o program rehabilitacji wynikający ze specyfiki oddziału.

Wykonywane procedury:

W leczeniu wykorzystuje się również pozafarmakologiczne metody terapii. Do oddziaływań psychoterapeutycznych należą też świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie psychiatrii; obejmują między innymi:

 • programy terapeutyczne
 • programy rehabilitacyjne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • leki
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • zebrania społeczności terapeutycznej
 • konsultacje rodzinne
 • terapia zajęciowa
 • muzykoterapia
 • zajęcia relaksacyjne
 • psychoedukacja
 • trening lekowy
 • trening budżetowy
 • trening umiejętności społecznych

Warunkiem przyjęcia pacjenta na oddział jest aktualne (nie starsze niż 2 tyg.) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 roku z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie. Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111 poz. 535 z późn. zm., w ustabilizowanym stanie psychicznym pacjenta.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie na oddział/przeniesienie z innego oddziału
 • dowód osobisty