1. Od  dnia 01.03.2021 pracownia czynna będzie dwa razy w miesiącu – pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 7:00 – 13:00

2. Rejestracja pacjentów

– drogą telefoniczną w Poradni Neurologicznej – telefon 34 35 32 940

– e-rejestracja/E-mail/poradnia@wsnlc.pl

 

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, parter.

Zakres wykonywanych badań:

  • EEG

Do obowiązków Pracowni należy przeprowadzanie, zgodnie z ich specyfiką, badań diagnostycznych zleconych, m. in. przez lekarzy zatrudnionych w Oddziałach, Izbie Przyjęć i Poradni oraz świadczenie odpłatnych usług diagnostycznych dla osób spoza WSN (Instytucji zewnętrznych, dla których WSN jest „Podwykonawcą”) i świadczenie odpłatnych usług w zakresie badań diagnostycznych dla osób spoza WSN, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.