Szpital posiada miejsca akredytacyjne do prowadzenia specjalizacji z psychiatrii, zarówno w trybie rezydenckim, jak i pozarezydenckim. Akredytację posiadają oddziały: Oddział Psychiatryczny Ogólny 01, Oddział Psychiatryczny Ogólny 05 oraz Oddział Psychiatryczny Ogólny 06 z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Schizofrenicznych. Wszystkie te oddziały mogą prowadzić także staże kierunkowe z psychiatrii w ramach specjalizacji lekarskich z innych dziedzin (np. psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej).

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, zarówno w trybie rezydenckim, jak i pozarezydenckim. Oddział ten posiada także akredytację do prowadzenia staży z psychiatrii dzieci i młodzieży w ramach specjalizacji z psychiatrii.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu z Pododdziałem dla Kobiet posiada akredytację do prowadzenia staży z zakresu leczenia uzależnień w ramach specjalizacji z psychiatrii.