Lista wniosków:

Informujemy, że pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest wydawana pacjentowi nieodpłatnie,

każde ponowne udostępnione tych samych dokumentów,

będzie wymagać uiszczenia opłaty zgodne z cennikiem Szpitala