Telefon:
Poradnia – tel. 34/ 35 32 940

Godziny pracy/godziny rejestracji:

Informacja o zmianie harmonogramu pracy Poradni Neurologicznej w WSN:

 • Poniedziałek – 07:25 – 14:25
 • Środa – 07:25 – 14:25

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, parter.

Wizyty po wcześniejszym uzgodnieniu: telefonicznym z Rejestracją pod nr telefonu: 34/ 35 32 940, osobistym, za pośrednictwem osób trzecich lub komunikacji elektronicznej (Medycznego Portalu Informacyjnego WSN – e:rejestracja).

Poradnia neurologiczna sprawuje specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie neurologii dla osób od 18 roku życia. Podstawowym zadaniem Poradni neurologicznej jest zapewnienie pacjentom usług w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W Poradni Neurologicznej udzielane są świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia zaburzeń układu nerwowego.

Świadczenia wykonywane są przez personel lekarski, pielęgniarski i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

Świadczenia udzielane są z należytą starannością, z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z:

 • obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej
 • dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób
 • zasadami etyki zawodowej

Podstawowy zakres zadań Poradni neurologicznej:

 • podstawowa diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego
 • prowadzenie chorych z przewlekłymi, podstawowymi chorobami neurologicznymi (padaczka, migrena, choroba Parkinsona)
 • konsultacje dla lekarzy POZ
 • opieka pielęgniarska
 • zabiegi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym
 • orzekanie o stanie zdrowia i zdolności do pracy
 • kierowania do innych zakładów opieki zdrowotnej

Wykonywane procedury:

Świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych, obejmują:

 • świadczenia terapeutyczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • leki niezbędne w stanach nagłych
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • promocja zdrowia

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia:

 • aktualne skierowanie/inne
 • dowód osobisty

Jeżeli świadczenie medyczne nie może być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, wówczas zostaje wpisany na „Listę oczekujących”. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są w: Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej Lubliniec ul.Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, tel.: 34/350 63 63