Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana zatrudni do pracy w Oddziałach Szpitalnych, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży a także w Poradni Neurologicznej:

  • lekarzy specjalistów psychiatrów
  • lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii;
  • lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży;
  • lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży;
  • lekarzy specjalistów neurologów.


Po wstępnej selekcji aplikacji kontakt telefoniczny z wyłonionymi kandydatami.

Dziękujemy za nadesłanie aplikacji.

Kontakt:

  • telefonicznie – 34 35 32 818,
  • e-mailowo – sekretariat@wsnlc.pl,
  • osobiście – ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec, budynek administracji Szpitala, sekretariat – I piętro.

COFNIJ DO ZAKŁADKI PRACA