Adres

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

E-mail

sekretariat@wsnlc.pl

Telefony

+48 34 353 28 00
+48 34 353 28 10

fax: +48 34 356 28 80

Konto bankowe

ING Bank Śląski
04 1050 1155 1000 0022 1665 1477

Dane identyfikacyjne

Regon: 000292787

NIP: 575-16-56-554

Dane IOD

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

mgr inż. Artur Kostka

telefon: +48 881 393 082

e-mail: ido@wsnlc.pl

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

"Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, adres IP) umieszczonych w formularzu celem otrzymania kontaktu z Państwa strony zgodnie z art.6 ust.l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) RODO. Klauzula informacyjna dla osoby przekazującej dane osobowe: Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zwany dalej: „Administratorem". Można skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec lub telefonując pod numer: 34 353 28 11 Można również skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: ido@wsnlc.pUub telefonując pod numer: +48 881 393 082. 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 4. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa lub do czasu wycofania zgody. 5. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania. 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się)"]