Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy:

 

– specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

lub

– osoby posiadającej decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

lub

–  osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,

 lub

– osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty,

lub

– osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

 

Kontakt:
• telefonicznie – 34 35 32 818,
• e-mailowo – sekretariat@wsnlc.pl,
• osobiście – ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec, budynek administracji Szpitala, sekretariat – I piętro.

COFNIJ DO ZAKŁADKI PRACA