p.o. Dyrektora Szpitala
mgr inż. Małgorzata Witkowska
tel. 34 3532811
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Ludwik Wódka
tel. 34 3532814
Główna Księgowa
mgr Karina Kraska
tel. 34 3532824
 Naczelny Pielęgniarz
mgr Zbigniew Bednarczyk
 tel. 34 3532815