Przeczytaj artykuł pt. "Zarząd szpitala"
Dyrektor Szpitala
dr Henryk Kromołowski
tel. 34 3532811
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Jerzy Kos
tel. 34 3532814
Główna Księgowa
mgr Karina Kraska
tel. 34 3532824
Naczelny Pielęgniarz
mgr Zbigniew Bednarczyk
tel. 34 3532815
Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
mgr Jerzy Gruszczyński
tel. 34 3532937
p.o. Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego
mgr inż. Małgorzata Nowak
tel. 34 3532818
Kierownik Działu Kontraktów, Rozliczeń i Organizacji
mgr Beata Musialik
tel. 34 3532816
Kierownik Działu Logistyczno-Eksploatacyjnego
mgr inż. Ewa Gawlik
tel. 34 3532831