p.o. Dyrektora Szpitala
mgr inż. Małgorzata Witkowska
tel. 34 3532811
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Marcin Kozak
tel. 34 3532814
Główna Księgowa
mgr Karina Kraska
tel. 34 3532824
 Naczelny Pielęgniarz
mgr Zbigniew Bednarczyk
 tel. 34 3532815
Rzecznik Prasowy
mgr Beata Musialik
tel. 34 3532816