Przeczytaj artykuł pt. "Zarząd szpitala"
Dyrektor Szpitala
dr Henryk Kromołowski
tel. 34 3532811
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Ludwik Wódka
tel. 34 3532814
Główna Księgowa
mgr Karina Kraska
tel. 34 3532824