Informacja dla osób zainteresowanych przyjęciem do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Lublińcu.

Po wypełnieniu wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego należy je złożyć bezpośrednio u kierownika ZOL-u lub przesłać na adres:

  • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
  • ul. Grunwaldzka 48
  • 42- 700 Lubliniec
  • z dopiskiem: Wniosek do ZOL-P

Nadrzędnym celem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego jest kompleksowa, całodobowa opieka nad pacjentami przewlekle chorymi z zaburzeniami psychicznymi wg. klasyfikacji ICD-10 /F00 do F09, F20 do F29, F30 do F39, F70 do F79/.

Do ZOL-P nie są przyjmowane osoby z rozpoznaniami uzależnienia od alkoholu, narkomanii i z chorobą zakaźną. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 34-3532917 w godzinach od 7.00 do 14.35, od poniedziałku do piątku /kierownik ZOL-u/.

 

Załączniki do pobrania