flaga Polski

Godło Polski

W Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana zakończono realizację zadania współfinansowanego ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 pn.: „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”, na podstawie otrzymanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą: 1.667.213,27zł, dofinansowanie wyniosło: 1.417.131,28zł. Poprzez realizację inwestycji nastąpiła modernizacja oddziału w celu przystosowania go do stosowania bardziej efektywnych metod leczenia w związku z negatywnymi skutkami stanu epidemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy obejmował: modernizację sal chorych, sal terapeutycznych, korytarzy, toalet, gabinetów, pomieszczeń pomocniczych, szatni, pokoju odwiedzin, kuchni, jadalni, świetlicy, punktu pielęgniarskiego, dla potrzeb pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, w celu przygotowania oddziału do prowadzenia rehabilitacji pocovidowej, wraz z połączeniem tych działań z efektywniejszymi metodami leczenia. W skład zadania wchodziło również pierwszorazowe wyposażenie oddziału w meble, sprzęt techniczny, sprzęt elektroniczny oraz sprzęt i aparaturę medyczną (m.in. EKG, AED, Biofeedback).