W grudniu 2022 roku Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zakupił schodołaz do przemieszczania po schodach osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem do pawilonu chorych F, na Oddział Psychiatryczny Ogólny I z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Afektywnych. Zakup schodołazu przyczynił się do ułatwienia transportu pionowego oraz zwiększył dostępność dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami w pawilonie chorych, w którym nie ma windy osobowej. Zadanie współfinansowane było w części z otrzymanych darowizn pieniężnych: z Lasów Państwowy (10.000,00zł) oraz z firmy Asseco (3.000,00zł).

schodołaz