Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu informuje, że

w roku 2022 realizowała dwa dodatkowe zadania w ramach II rozdania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach dotacji

z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach:

1. umowa nr 55/DOT/DPU/2022 z dnia 12.12.2022 r. na zadanie Pierwsze wyposażenie Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego I z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Afektywnych”, w ramach którego zakupiono pierwszorazowe wyposażenie oraz doposażono w sprzęt Oddział Psychiatryczny ogólny I z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Afektywnych. Wartość zadania wynosiła: 39.867,03zł, z tego 33.239,23zł dofinansowano z budżetu Województwa Śląskiego.


2. umowa nr 54/DOT/DPU/2022 z dnia 12.12.2022 r. na zadanie „Pierwsze wyposażenie Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego II z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Lękowych i Psychosomatycznych, Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego III z Pododdziałem Terapii Pierwszych Epizodów Psychotycznych

i Oddziału Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia”, w ramach którego w ramach którego zakupiono pierwszorazowe wyposażenie oraz doposażono w sprzęt Oddział Psychiatryczny Ogólny II

z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Lękowych i Psychosomatycznych, Oddział Psychiatryczny Ogólny III

z Pododdziałem Terapii Pierwszych Epizodów Psychotycznych i oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia. Wartość zadania wynosiła: 124.752,14zł, z tego 98.126,07zł dofinansowano z budżetu Województwa Śląskiego.