Na podstawie Uchwały 168/398/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2023 r. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu otrzymał dotację celową na zadanie pn. „Modernizacja pawilonu chorych F w celu dostosowania budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”.

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace modernizacyjne: wymiana stolarki okiennej przeciwpożarowej, wykonanie ścianek działowych w celu skrócenia dróg pożarowych, osadzenie klap dymowych, wymiana instalacji hydrantowej, wymiana oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana rozdzielnic elektrycznych, itp… Poprzez realizację zadania, dzięki udzielonej dotacji, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, będzie mógł zrealizować wszystkie punkty nakazu Państwowej Straży Pożarnej, z którego realizowaniem zmaga się od lat.