Sląskie logo

godło śląska

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu informuje, że w roku 2022 realizowała dwa zadania współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego:

1. umowa nr 39/DOT/DPU/2022 z dnia 15.09.2022 r. na zadanie Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego II z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Lękowych i Psychosomatycznych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi”, w ramach którego wykonano modernizację instalacji przeciwpożarowej w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym II (drugim). Wartość zadania wynosiła: 132.158,00zł, z tego 124.334,00zł dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

 

„Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego II z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Lękowych i Psychosomatycznych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi”

„Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego II z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Lękowych i Psychosomatycznych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi”

 

2. umowa nr 38/DOT/DPU/2022 z dnia 15.09.2022 r. na zadanie „Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego I z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Afektywnych w ramach przeciwdziałania narkomanii”, w ramach którego wykonano modernizację instalacji przeciwpożarowej w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym I (pierwszym). Wartość zadania wynosiła: 132.158,00zł, z tego 110.000,00zł dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

 

„Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego I z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Afektywnych w ramach przeciwdziałania narkomanii”„Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego I z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Afektywnych w ramach przeciwdziałania narkomanii”