Przeczytaj artykuł pt. "Śląskie Pomaga ROPS"

W ramach realizacji programu „Śląskie Pomaga” jako wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu do tej pory dokonał zakupu dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego następującego sprzętu i aparatury medycznej:

1. cztery koncentratory tlenu służące podawaniu pacjentowi powietrza ze zwiększoną zawartością tlenu; sprzęt dodatkowo filtruje, oczyszcza nawilża podawany gaz; uznawane są za bezpieczniejszą alternatywę dla butli tlenowych

2. cztery pulsoksymetry, które służą do pomiaru saturacji krwi i pulsu, posiadają wyświetlacz LED oraz funkcję automatycznego wyłączenia

3. cztery ssaki elektryczne urządzenia służą do odsysania śliny i rzadkich wydzielin; posiada trwałą, antywstrząsową kompaktową obudowę
4. sześć inhalatorów tłokowych, stosowanych do aerozoloterapii, dostosowywane do pracy przy intensywnej eksploatacji, przeznaczony do terapii górnych i dolnych dróg oddechowych

5. cztery lampy bakteriobójcze, które służą do sterylizacji miejsc pracy w oddziale; lampy stanowią skuteczny środek bakteriobójczy oraz wirusobójczy

6. dziesięć termometrów do mierzenia temperatury ciała.

Powyższe zakupy dokonane zostały w ramach projektu nr WND-RPSL.09.02.08-24-02B9/20-002 „Śląskie pomaga” zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 928/122/VI/2020 z dnia 29.04.2020 roku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.