Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu informuje, że w roku 2020 realizowała dwa zadania współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego:

1. umowa nr 44/DOT/OPA/2020 z dnia 11.09.2020 r. na zadanie Modernizacja bazy materialnej oddziałów szpitalnych (środki alkoholowe)”

Część I: dotyczy impregnacji więźby dachowej w pawilonie J, gdzie mieści się Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu z pododdziałem dla kobiet (OTUA), poprzez zagruntowanie drewna więźby dachowej, malowanie drewna więźby dachowej, nakładaniem warstwy nawierzchniowej na elementy więźby dachowej. Wartość zadania wynosiła: 38.317,30 zł, z tego 35.000,00zł Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego”.

 

Część II: dotyczy modernizacji pomieszczeń w części gabinetowej Oddziału Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia (PSP), poprzez wymianę starych skrzydeł drzwiowych w gabinetach, kuchniach i sanitariatach, wymianę zniszczonych wykładzin podłogowych, generalny remont gabinetu zabiegowego, drobne roboty elektryczne i instalacyjne, malowanie pomieszczeń remontowanych. Wartość zadania wynosiła: 179.812,70 zł, z tego 175.000,00zł Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego”.

 

C

2.

2. umowa nr 45/DOT/OPA/2020 z dnia 11.09.2020 r. na zadanie Modernizacja bazy materialnej oddziałów szpitalnych (środki narkomania)

Część I: dotyczy modernizacji gabinetu zabiegowego w Oddziale Leczenia Zaburzeń Afektywnych, poprzez

skucie płytek ceramicznych z posadzki i ścian, zagruntowanie powierzchni, ułożenie płytek ściennych i podłogowych, malowanie pomieszczenia. Wartość zadania wynosiła: 13.813,63 zł, z tego 13.000,00zł Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego”.

 

Część II: dotyczy montażu płyt ochronnych na ścianach w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży – odcinek B, poprzez przygotowanie powierzchni pod przyklejenie płyt ochronnych, docinanie i montaż płyt ochronnych, zaprawianie narożników, poprawki malarskie przy nowych okładzinach z płyt. Wartość zadania wynosiła: 163.286,15 zł, z tego 157.000,00zł Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego”