Telefon:
Poradnia
– tel. 34/ 35 32 940

Godziny pracy/godziny rejestracji:

 • Poniedziałek – 12:30 – 16:00
 • Wtorek – 10:00 – 14:00
 • Środa – 08:00 – 15:00
 • Czwartek – 08:00 – 18:20
 • Piątek – 08:00 – 10:00

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon I, parter

Wizyty po wcześniejszym uzgodnieniu: telefonicznym z Rejestracją pod nr telefonu: 34/ 35 32 940, osobistym, za pośrednictwem osób trzecich lub komunikacji elektronicznej (Medycznego Portalu Informacyjnego WSN – e:rejestracja).

Poradnia zdrowia psychicznego zajmuje się konsultacjami oraz leczeniem pacjentów w zakresie chorób psychicznych oraz nerwic. Poradnia świadczy usługi zdrowotne na rzecz osób, które ukończyły 18 rok życia. Podstawowym zadaniem Poradni zdrowia psychicznego jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii i ochrony zdrowia psychicznego. Świadczenia wykonywane są przez personel lekarski, pielęgniarski i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

Świadczenia udzielane są z należytą starannością, z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z:

 • obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej
 • dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób
 • zasadami etyki zawodowej

Wykonywane procedury:

 • udzielanie świadczeń osobom z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99)
 • obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03)
 • ogólne badanie psychiatryczne (Z04.6)
 • zapewnienie podstawowej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrofizjologicznej
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych

Poradnia zdrowia psychicznego zapewnia indywidualne specjalistyczne świadczenia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu psychiatrii w postaci:

 • lekarskich konsultacji psychiatrycznych
 • diagnostyki i leczenia
 • porad i badań psychologicznych
 • świadczeń terapeutycznych
 • niezbędnych badań diagnostycznych
 • opieki pielęgniarskiej
 • zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym
 • niezbędnych leków w stanach nagłych
 • działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodzin
 • promocji zdrowia
 • orzekania o stanie zdrowia i zdolności do pracy
 • kierowania do innych zakładów opieki zdrowotnej

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia:

 • aktualne skierowanie/inne
 • dowód osobisty

Jeżeli świadczenie medyczne nie może być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, wówczas zostaje wpisany na „Listę oczekujących”. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są w: NZOZ Pogotowie Ratunkowe „SAWMED” Podstawowa i Specjalistyczna Opieka Zdrowotna ul. Majdanek 6, 42-700 Lubliniec, tel. 34/ 353 13 13.