Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych – nr tel. 34 35 32 803

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, parter.

Poradnia prowadzi diagnostykę psychologiczną i kontrolną, porady i sesje terapeutyczne,
w tym sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej. Poradnia świadczy usługi
zdrowotne na rzecz osób, które ukończyły 18 rok życia.

Godziny pracy PZP:

 • Poniedziałek 8:00 – 18:00
 • Wtorek 8:00 – 18:00
 • Środa 8:00 – 18:00
 • Czwartek 8:00 – 18:00
 • Piątek 8:00 – 18:00

Świadczenia udzielane są z należytą starannością, z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z:

 • obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
 • dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
 • zasadami etyki zawodowej.Wykonywane procedury:

 

 • udzielanie świadczeń osobom z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99),
 • obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03),
 • ogólne badanie psychiatryczne (Z04.6),
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych.Poradnia zdrowia psychicznego zapewnia indywidualne specjalistyczne świadczenia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu psychiatrii w postaci:
 • lekarskich konsultacji psychiatrycznych
 • diagnostyki i leczenia
 • porad i badań psychologicznych
 • świadczeń terapeutycznych
 • niezbędnych badań diagnostycznych
 • opieki pielęgniarskiej
 • działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodzin
 • promocji zdrowia

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) – nr tel. 34 35 32 931 lub 34 35 32 932

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, parter.

Zadaniem PZK jest:

 1. udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb;
 3. uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego
  świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od
  zgłoszenia;
 4. . w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego
  świadczenia z zakresu pomocy społecznej
 5. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.