Oddział psychiatryczny ogólny 04

p.o. Kierownika Oddziału – lek. Ewa BECELEWSKA

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 943
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 897
Dyżurka pielęgniarek A:

 

Dyżurka pielęgniarek B:

34/ 35 32 895

34/ 35 32 897

Gabinet lekarski:34/ 35 32 896
Sekretariat:34/ 35 32 896

 

Liczba łóżek: 55
Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon F, I piętro/parter

W oddziale psychiatrycznym ogólnym 04 udzielane są świadczenia psychiatryczne dla dorosłych obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, powyżej 18 roku życia. Oddział jest oddziałem koedukacyjnym.

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w oddziale psychiatrycznym ogólnym 04:

 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99)
 • obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03)

Wykonywane procedury:

W leczeniu wykorzystuje się również pozafarmakologiczne metody terapii. Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie psychiatrii obejmują miedzy innymi:

 • świadczenia terapeutyczne
 • programy terapeutyczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • leki
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • terapie grupowe z psychologiem
 • terapie indywidualne
 • terapia zajęciowa
 • różnego rodzaju treningi umiejętności doskonalenia czynności życia codziennego
 • zajęcia psychoedykacyjne

Warunkiem przyjęcia pacjenta na oddział jest aktualne (nie starsze niż 2 tyg.) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 roku z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111 poz. 535 z późn. zm.:

 • za zgodą,
 • bez zgody: na podstawie postanowienia Sądu.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty