Oddział neurologiczny

p.o. Kierownika Oddziału – lek. Małgorzata MOC

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 924
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 923
Dyżurka pielęgniarek:34/ 35 32 923
Gabinet lekarski:34/ 35 32 924
Sekretariat:34/ 35 32 912

 

Liczba łóżek: 18, w tym 3 łóżka intensywnej opieki medycznej.
Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, II piętro

W Oddziale neurologicznym udzielane są świadczenia w zakresie leczenia i diagnostyki i rehabilitacji chorób układu nerwowego. Udzielane świadczenia zdrowotne służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnie regulujących zasady ich wykonywania.

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Oddziale neurologicznym:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami naczyniowymi mózgu, np. udarami niedokrwiennymi i krwotocznymi mózgu, brak możliwość wykonania trombolizy, diagnostyka malformacji naczyniowych,
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z guzami ośrodkowego układu nerwowego
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z padaczką
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobą Parkinsona
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi
 • diagnostyka i leczenie pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz nerwów obwodowych
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi OUN, w tym ze stwardnieniem rozsianym
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami nerwów czaszkowych
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami zapalnymi OUN
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z bólami głowy
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobą neuronu ruchowego
 • diagnostyka i leczenie innych chorób układu nerwowego
 • leczenie zachowawcze pacjentów

Wykonywane procedury:

W leczeniu wykorzystuje się również pozafarmakologiczne metody terapii. Świadczenia udzielane w  warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie neurologii obejmują:

 • opieka lekarska
 • opieka pielęgniarska
 • opieka logopedyczna
 • opieka fizjoterapeutyczna
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • leki
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • profilaktyka zdrowotna

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • aktualne skierowanie
 • dowód osobisty