Oddział Dzienny Psychiatryczny (ogólny)

Liczba miejsc pobytu dziennego: 48

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, I piętro.
Oddział Dzienny Psychiatryczny (ogólny) – nr telefonu: sekretariat 34 35 32 912;
e-mail: dzienny.czp@wsnlc.pl

Punkt Zespołu Terapeutycznego 34 35 32 924;

Kierownik Oddziału lek. med. Ewa Zupok- Polewczyk tel. 34 35 32 942

Pielęgniarka Oddziałowa tel. 34 35 32 919

Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych świadczy kompleksową opiekę
psychiatryczną dla osób powyżej 18 r.ż. – mieszkańców powiatu Lublinieckiego, Kłobuckiego
oraz Myszkowskiego.

Pobyt w Oddziale Dziennym trwa do 3 miesięcy.

Oddział Dzienny przyjmuje osoby dorosłe, z możliwościami poznawczymi i
intelektualnymi pozwalającymi na realizację programu terapeutycznego, z wykluczeniem
pacjentów w aktywnej fazie uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze).

Przyjęcie poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną oceniającą możliwości realizacji
programu terapeutycznego. Oddział Dzienny ma możliwość przyjęcia 48 osób.

Pacjenci kierowani są do jednej z trzech grup terapeutycznych w zależności od
rozpoznania głównego.

Proponowane oddziaływania psychologiczne:

 • Psychoterapię grupową oraz indywidualną
 • Indywidualne rozmowy z psychologiem
 • Trening funkcji poznawczych
 • Zajęcia „ABC emocji”
 • Treningi uważności i relaksację
 • Psychoedukację medyczną m.in. trening lekowy, higieniczny, budżetowy, profilaktyka i oświata zdrowotna,
 • Psychoedukacja rodzin- trening i uświadamianie rodziny pacjenta o zaleceniach medycznych, psychologicznych, wsparciu, psychoedukacja w chorobie,
 • Filmoterapię
 • Zajęcia w ramach terapii zajęciowej (m.in. kulinoterapia, arteterapia, gimnastyka, zajęcia sportowo ruchowe, ludoterapia, ergoterapia, hortiterapia)
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia integracyjne
 • Wsparcie w wyznaczaniu indywidualnych celów