Lepsze dzisiaj!

Projekt pn.Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim”

 

Formularz rejestracyjny

Dane podstawowe


KobietaMężczyzna


Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Status uczestnika/-czki

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

TAKNIE

osoba pracująca - jeżeli dotyczy należy wypełnić poniższe pola:osoba bierna zawodowo - jeżeli dotyczy należy wypełnić poniższe pola:

TAKNIE

TAKNIE
osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - jeżeli dotyczy należy wypełnić poniższe pola:

TAKNIE

TAKNIE
osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - jeżeli dotyczy należy wypełnić poniższe pola:

TAKNIE

TAKNIE
 

Deklaruję gotowość do podjęcia zatrudnienia