KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
Funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu pełni Pani Mirosława Rutkowska.
Kontakt z Koordynatorem ds. dostępności możliwy jest za pośrednictwem:
• poczty tradycyjnej na adres:
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
• telefonu: 34 35 32 937 lub 34 353 32 811
• adresu e-mail: zdat@wsnlc.pl lub sekretariat@wsnlc.pl