Od 1 maja 2024 r.  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. E. Cyrana realizuje program pilotażowy w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego.

Zadaniem Centrum Zdrowia Psychicznego jest sprawowanie kompleksowej opieki zdrowotnej nad osobami powyżej 18 r.ż z zaburzeniami psychicznymi.

 

Obszarem działania CZP jest powiat lubliniecki, myszkowski, kłobucki.

 

W skład CZP wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. E. Cyrana ul. Grunwaldzka 48 42-700 Lubliniec:

1. Oddział Psychiatryczny Ogólny I z Pododdziałem Terapii Zaburzeń Afektywnych, Telefon: 34 35 32 880

2. Oddział Dzienny Psychiatryczny, Telefon: 34 35 32 924

3. Zespół Leczenia Środowiskowego, Telefon: 34 35 32  933

4. Dział Przyjęć dla CZP, Telefon: 34 35 32  856

5. Poradnia Zdrowia Psychicznego , Telefon: 34 35 32 803

6. Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK), Telefon: 34 35 32 931 oraz 34 35 32 932

 

Dodatkowo WSN  współpracuje z :

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego wraz z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym (PZK)

42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

Telefon: 34 313 49 85

PZK telefon: 789225853

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

42-700 Lubliniec

ul. Miarki 15G

Telefon: 34 353 16 65

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego wraz z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym (PZK)

42-167 Parzymiechy

ul. Częstochowska 1

Telefon: 668 829 334 lub 692 772 102

 

Zadaniem PZK jest:

1. udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;

2. przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb;

3. uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;

4. w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;

5. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.