MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Kod

Nazwa badania

Skrót nazwy badania

Cena jednostkowa w zł

HEMATOLOGIA

11

Morfologia krwi obwodowej

7.00

4

Leukogram- mikroskopowo

3.50

10

Retikulocyty

4.00

5

Płytki krwi met. Komorowo

4.50

3

Odczyn Biernackiego

OB

2.50

8

Oporność osmotyczna krwinek czerwonych

7.00

BIOCHEMIA KLINICZNA

171

Albuminy

6.30

3077

Aldolaza

63.00

3066

Alfa-1 Antytrypsyna

48.00

103

Aminotransferaza alaninowa

AlAT, ALT, GPT

4.50

102

Aminotransferaza asparaginianowa

AspAT,AST

4.50

123

α – amylaza (diastaza)

7.80

129

Antystreptolizyna latex

ASO, ASL

6.50

128

Antystreptolizyna ilościowo

ASO, ASL

11.80

3017

Apolipoproteina A1

51.00

3018

Apolipoproteina A2

83.00

3019

Apolipoproteina B

51.00

141

Białko całkowite

5.10

142

Białko całkowite – rozdział elektroforetyczny (Proteinogram)

11.00

376

Białko ciążowe A

PAPP-A

40.00

130

Białko C-reaktywne

CRP

15.80

926

Białko w PMR

14.80

99

Bilirubina bezpośrednia

Bil -D

5.00

101

Bilirubina całkowita

Bil -T

5.80

140

Całkowita zdolność wiązania żelaza

TIBC

5.50

438

C1 inhibitor esterazy (stężenie)

C1

48.00

440

C-3 składnik dopełniacza

C3

33.00

441

C-4 składnik dopełniacza

C4

33.00

134

Chlorki

Cl¯

6.20

322

Ceruloplazmina

23.00

111

Cholesterol całkowity

4.50

112

Cholesterol HDL

5.70

113

Cholesterol LDL

1.50

124

Cholinesteraza

7.00

3067

Cystatyna C

33.00

133

Czynnik reumatoidalny latex

RF

6.00

131

Czynnik reumatoidalny ilościowo

12.00

3073

Dehydrogenaza -glukozo-6-fosforanowa erytrocytarna

48.00

3071

Erytropoetyna

EPO

88.00

120

Dehydrogenaza mleczanowa

LDH

6.00

429

Ferrytyna

25.00

105

Fosfataza alkaliczna

ALP, FA

3.80

110

Fosfataza kwaśna

ACP

6.00

137

Fosfor nieorganiczny

5.00

104

Gamma – glutamylo-transferaza

GGTP

7.80

150

Glukoza

4.50

151

Glukoza – test tolerancji

12.50

6

Hemoglobina glikowana

HbA1c

10.00

237

Homocysteina

33.00

328

Immunoglobuliny klasy IgA

IgA

11.00

330

Immunoglobuliny klasy IgE

IgE

15.00

327

Immunoglobuliny klasy IgG

IgG

11.00

329

Immunoglobuliny klasy IgM

IgM

11.00

3020

Immunokompleksy krążące

263.00

238

Kalcytonina

33.00

3051

Katecholaminy

138.00

118

Kinaza kreatynowa izoenzym sercowy

CK-MB

9.00

119

Kinaza kreatynowa całkowita

CK-NAC

12.80

3021

Koproporfiryna

138.00

108

Kreatynina

6.10

225

GFR (filtracja kłębuszkowa szacowana)

GRF

1.50

UWAGA: do oznaczenia badania GFR konieczne jest oznaczenie kreatyniny w surowicy

431

Kwas foliowy

22.00

109

Kwas moczowy

6.80

260

Kwasy żółciowe

18.00

117

Lipaza

6.00

658

Łańcuchy lekkie Kappa

73.00

659

Łańcuchy lekkie Lambda

73.00

138

Magnez

Mg

3.80

107

Mocznik

5.80

126

Odczyn Waaler-Rose

13.00

159

Peptydy natriuretyczne NT-proBNP

NT-proBNP

73.00

135

Potas

K+

4.50

135

Sód

Na+

4.50

423

Transferyna

13.00

245

Troponina I ultra

24.50

114

Trójglicerydy, triglicerydy

Trig

5.50

136

Wapń całkowity

Ca

3.80

3052

Witamina A – retinol

88.00

3053

Witamina B1 – tiamina

138.00

3054

Witamina B2 – ryboflawina

138.00

3060

Witamina B3 – niacyna

218.00

3055

Witamina B5 – kwas pantotenowy

138.00

3056

Witamina B6 – pirydoksyna

71.00

430

Witamina B12

B12

14.00

394

Witamina D3 – kalcydiol

25-OH D3

35.00

3001

Witamina D3 – kalcytriol

1,25 (OH)2 D3

183.00

3057

Witamina E – tokoferol

88.00

3058

Witamina H – biotyna

138.00

3059

Witamina K1

138.00

139

Żelazo

Fe

7.50

KOAGULOLOGIA (Krzepnięcie)

606

Antykoagulant tocznia

63.00

152

Czas protrombinowy (PT) z INR

PT, INR

8.50

153

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji

APTT

7.50

40

D – Dimery

35.80

154

Fibrynogen

8.00

BADANIE KAŁU

183

Badanie kału na krew utajoną

11.10

680

Badanie kału na pasożyty

5.50

686

Badanie kału na pasożyty (3 próbki)

16.80

685

Badanie kału na pasożyty (2 próbki)

12.50

182

Badanie kału na stopień strawienia

7.50

391

Badanie kału w kierunku Helicobacter pylori (antygen)

13.00

181

Badanie kału w kierunku Lamblii (met. immunoenzymatyczna)

18.00

187

Badanie kału w kierunku rota- i adenowirusów (antygen)

18.00

689

Cryptosporidium

28.00

692

Elastaza trzustkowa w kale

83.00

690

Entamoeba histolytica

28.00

691

Izoenzym M2-PK (Kinaza pirogronianowa)

113.00

688

Kalprotektyna

43.00

687

Laktoferyna

33.00

693

Norowirus w kale

33.00

184

Wymaz z okolicy odbytu w kierunku jaj owsika

8.80

BADANIE MOCZU

258

Analiza ogólna moczu

7.00

202

α – amylaza (diastaza) w moczu

7.80

201

Białko w DZM

5.80

203

Glukoza + aceton w moczu

5.50

404

Aldosteron w DZM

33.00

3043

Cystyna w DZM

223.00

206

Fosfor w DZM

5.00

211

17-ketosteroidy w DZM

17-KS

48.00

212

17- hydroksy-kortykoidy w DZM

17-OHKS

48.00

219

Katecholaminy – panel DZM

163.00

3022

Koproporfiryna w DZM

138.00

405

Kortyzol w DZM

15.00

204

Kreatynina w DZM

5.00

3025

Kwas 5-hydroksyindolooctowy

5-HIO

138.00

207

Kwas moczowy w DZM

5.00

403

Kwas deltaaminolewulinowy w moczu

ALA w moczu

18.00

3028

Kwas homowanilinowy

HVA

153.00

3026

Kwas wanilino-migdałowy

VMA

138.00

200

Magnez w DZM

5.00

251

Mikroalbuminy w moczu (mikroalbuminuria)

18.00

209

Metoksykatecholaminy w DZM

133.00

205

Wapń w DZM

Ca

5.00

3024

Wolne kortykoidy

138.00

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY

902

Borelioza p/c IgG

33.00

903

Borelioza p/c IgM

33.00

901

Borelioza p/c IgG/IgM

63.00

905

Kiła Fluorescens Treponema antibodies absorption test

FTA

28.00

904

Kiła test mikrokłaczkujący kardiolipinowy

VDRL

8.00

907

Kiła (Treponema pallidum) test hemaglutynacji

TPHA

33.00

3015

Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgG

58.00

3016

Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgM

73.00

3039

Opryszczka (Herpes simplex virus) p/c IgG/IgM w PMR (EIA)

HSV p/c IgG/IgM

343.00

3036

Opryszczka (Herpes simplex virus) typ 1 w PMR (PCR)

HSV typ 1 (PCR)

183.00

3037

Opryszczka (Herpes simplex virus) typ 2 w PMR (PCR)

HSV typ 2 (PCR)

183.00

609

Prążki oligoklonalne IgG w PMR i surowicy

418.00

UWAGA: Wykonanie badania nr 3015, nr 3016, nr 3039 oraz nr 609 jest możliwe tylko przy równoczesnym pobraniu PMR i surowicy!

SEROLOGIA GRUP KRWI

161

Alloprzeciwciała w teście LEN i PTA-LISS

14.00

164

Bezpośredni test antyglobulinowy

BTA

9.00

160

Grupa krwi + Rh + alloprzeciwciała

18.00

162

KREW KARTA (wydanie karty)

13.00

3045

Antygen zgodności tkankowej HLA-B27, typowanie (PCR)

HLA-B27

818.00

UWAGA: Wykonanie badania nr 3045 zalecane jest przy dodatnim wyniku badania nr 3046

3046

Antygen zgodności tkankowej HLA-B27 (PCR)

HLA-B27

218.00

HORMONY

420

Adrenokortykotropowy hormon (Kortykotropina)

ACTH

23.00

416

Aldosteron

33.00

436

Androstendion

23.00

44

Anty-Mullerian Hormon (Marker spadku płodności)

AMH

73.00

414

P/c p/tyreoglobulinie

anty-TG

15.00

415

P/c p/peroksydazie tarczycowej

anty-TPO

15.00

324

Beta-gonadotropina kosmówkowa całkowita (próba ciążowa)

β–HCG total

11.00

325

Beta-gonadotropina kosmówkowa wolna (marker onkologiczny)

β–HCG free (wolne)

18.00

745

Dehydroepiandrostendion

DHEA

38.00

419

Dehydroepiandrostendionu siarczan

DHEA-S

15.00

309

Estradiol

E2

11.00

308

Estriol wolny

E3

23.00

311

Folikulotropowy hormon (Folitropina)

FSH

10.00

418

Globulina wiążąca hormony płciowe

SHBG

25.00

37

Inhibina B

183.00

319

Insulina

15.00

1320

Insulina po obciążeniu (krzywa 2 punktowa)

27.00

1319

Insulina po obciążeniu (krzywa 3 punktowa)

39.00

380

Insulinopodobny czynnik wzrostu (Somatomedyna C)

IGF-1, SM-C

63.00

421

Kortyzol

10.00

312

Luteinizujący hormon (Lutropina)

LH

14.00

422

Parathormon intact

PTH intact

18.00

426

Peptyd C

25.00

299

PRISCA Test (ocena wad genetycznych płodu) PODWÓJNY: Wolne β-HCG, PAPP-A

PRISCA

113.00

300

PRISCA Test (ocena wad genetycznych płodu) POTRÓJNY: AFP, Wolne β-HCG, Wolny estriol

PRISCA

113.00

310

17-OH progesteron

13.00

313

Progesteron

11.00

314

Prolaktyna

11.00

317

Testosteron

11.00

316

Testosteron wolny

23.00

305

Trijodotyronina wolna

FT3

19.00

303

Tyreotropowy hormon (Tyreotropina) 3-cia generacja

TSH

20.00

306

Tyroksyna wolna

FT4

19.00

417

Tyreoglobulina

TG

28.00

320

Wzrostu hormon (Somatotropina)

GH, STH, hGH

23.00

MARKERY ONKOLOGICZNE

307

Alfa-fetoproteina (patrz dział IX: test PRISCA)

AFP

15.00

321

Antygen karcynoembrionalny

CEA

13.00

346

Antygen nowotworowy 15-3 (rak sutka)

CA 15-3

23.00

347

Antygen nowotworowy 125 (rak jajnika)

CA 125

15.00

424

Antygen nowotworowy 19-9 (rak przewodu pokarmowego)

CA 19-9

15.00

3029

Antygen nowotworowy 72-4 (rak żołądka)

CA 72-4

103.00

326

Antygen specyficzny gruczołu krokowego (prostaty)

PSA całkowity

24.50

400

Antygen specyficzny gruczołu krokowego (prostaty) wolny

PSA wolny

23.00

325

Beta-gonadotropina kosmówkowa wolna

β–HCG wolne

18.00

30

β2 – mikroglobulina

33.00

3030

Chromogranina A (guz chromochłonny)

183.00

3005

Cyfra 21-1 (rak oskrzela niedrobnokomórkowy)

108.00

241

HE4

68.00

240

ROMA test

88.00

3047

S-100 (marker nowotworowy czerniaka i guzów mózgu)

S-100

113.00

3027

SCC (squamous cell carcinoma antygen) antygen raka płaskonabłonkowego

SCC

123.00

3006

Swoista enolaza neuronowa (rak oskrzela drobnokomórkowy, rak układu nerwowego)

NSE

113.00

425

Tkankowy swoisty antygen polipeptydowy

TPS

33.00

DIAGNOSTYKA INFEKCJI WIRUSOWYCH, BAKTERYJNYCH i PASOŻYTNICZYCH (immunologiczna)

507

Borelioza p/c IgG

18.00

508

Borelioza p/c IgM

18.00

323

Borelioza p/c IgG/IgM

33.00

372

Borelioza p/c IgG EUROLINE RN-AT (Test potwierdzenia Western – Blot)

63.00

371

Borelioza p/c IgM EUROLINE RN-AT (Test potwierdzenia Western – Blot)

63.00

850

Borrelia antygen w kleszczu

58.00

332

Bruceloza (jakościowo)

23.00

743

Chlamydia pneumoniae p/c IgA

28.00

742

Chlamydia pneumoniae p/c IgG

23.00

741

Chlamydia pneumoniae p/c IgM

23.00

740

Chlamydia pneumoniae p/c IgG/IgM

43.00

744

Chlamydia trachomatis p/c IgA

33.00

730

Chlamydia trachomatis p/c IgG

23.00

731

Chlamydia trachomatis p/c IgM

23.00

726

Chlamydia trachomatis p/c IgG/IgM

43.00

356

Cytomegalia p/c IgG

CMV p/c IgG

23.00

357

Cytomegalia p/c IgM

CMV p/c IgM

23.00

338

Cytomegalia p/c IgG/IgM

CMV p/c IgG / IgM

43.00

772

Cytomegalia p/c IgG (AWIDNOŚĆ)

CMV p/c IgG (AWIDNOŚĆ)

43.00

3033

Echinokokoza (Tasiemiec bąblowcowy, Echinococcus granulocus)

303.00

940

Epstein Barr wirus EBNA-1 IgG

43.00

915

Epstein Barr wirus VCA IgG

18.00

914

Epstein Barr wirus VCA IgM

18.00

941

EBV VCA IgM + EBV VCA IgG + EBV EBNA-1 IgG

103.00

928

Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) p/c IgG

28.00

3012

Gorączka Q (Coxiella Burnetti)

343.00

Helicobacter pylori p/c (jakościowo)

10.80

386

Helicobacter pylori p/c IgA (ilościowo)

33.00

336

Helicobacter pylori p/c IgG (ilościowo)

28.00

342

Human Immunodeficiency Virus

HIV Combo (Ag/Ab)

15.00

362

Human Immunodeficiency Virus (test potwierdzenia Western- Blot)

HIV Western-Blot

153.00

698

Kiła (Fluorescens Treponema antibodies absorption test)

FTA

23.00

699

Kiła: (Treponema pallidum) FTA – ABS

FTA-ABS

23.00

368

Kiła: (Treponema pallidum) test hemaglutynacji

TPHA

7.80

340

Kiła: USR test kłaczkujący zmodyfikowany

USR

4.50

337

Kiła: VDRL test mikrokłaczkujący kardiolipidowy

VDRL

8.00

UWAGA: Wynik dodatni lub wątpliwy badania nr 337 wymaga wykonania badania FTA

39

Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgG

63.00

3014

Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgM

63.00

621

Krztusiec toksyna (Bordetella pertussis) p/c IgA

33.00

620

Krztusiec toksyna (Bordetella pertussis) p/c IgG

33.00

390

Listerioza p/c IgA

33.00

435

Listerioza p/c IgG

33.00

389

Listerioza p/c IgM

33.00

3034

Fascjoloza (Motylica wątrobowa, Fasciola hepatica) IgG metodą EIA

133.00

333

Mononukleoza zakaźna (jakościowo,test lateksowy)

21.00

655

Mycoplasma pneumoniae p/c IgG

23.00

656

Mycoplasma pneumoniae p/c IgM

23.00

657

Mycoplasma pneumoniae p/c IgG/IgM

43.00

373

Odra (Morbilli virus) p/c IgG

38.00

374

Odra (Morbilli virus) p/c IgM

38.00

433

Opryszczka (Herpes simplex virus) p/c IgG

HSV p/c IgG

23.00

434

Opryszczka (Herpes simplex virus) p/c IgM

HSV p/c IgM

28.00

363

Ospa wietrzna (Varicella zoster virus) p/c IgG

33.00

364

Ospa wietrzna (Varicella zoster virus) p/c IgM

33.00

271

Parwowirus B-19 p/c IgG

48.00

272

Parwowirus B-19 p/c IgM

48.00

762

Pneumocystoza (Pneumocystis carinii) p/c IgG/IgM

183.00

243

RSV (Respiratory syncytial virus) p/c IgG

RSV p/c IgG

58.00

244

RSV (Respiratory syncytial virus) p/c IgM

RSV p/c IgM

58.00

344

Różyczka (Rubella virus) p/c IgG

23.00

345

Różyczka (Rubella virus) p/c IgM

23.00

349

Różyczka (Rubella virus) p/c IgG/IgM

43.00

170

Świnka (Myxovirus parotitis) p/c IgG

38.00

169

Świnka (Myxovirus parotitis) p/c IgM

38.00

601

Toksokaroza (Toxocara canis) p/c IgG

63.00

399

Toksoplasma gondii + Różyczka + Cytomegalia + Herpes simplex p/c IgG/IgM

TORCH

98.00

3050

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgA

88.00

351

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgG

15.00

350

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgM

15.00

331

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgG/IgM

27.00

378

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgG (AWIDNOŚĆ)

43.00

381

Yersinia p/c IgA

33.00

383

Yersinia p/c IgG

33.00

382

Yersinia p/c IgM

33.00

3011

Wścieklizna p/c

173.00

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (wzw):

157

wzw typu A (Hepatitis A virus) p/c IgM

anty HAV IgM

28.00

398

wzw typu A (Hepatitis A virus) (przeciwciała całkowite)

anty HAV total

38.00

158

wzw typu B (Hepatitis B virus) p/c IgM

anty HBc IgM

33.00

156

wzw typu B (Hepatitis B virus) (przeciwciała całkowite)

anty HBc total

23.00

155

wzw typu B (Hepatitis B virus) HBe antygen

HBe antygen

28.00

168

wzw typu B (Hepatitis B virus) HBe przeciwciała

anty HBe

28.00

341

wzw typu B (Hepatitis B virus) HBs antygen

HBs antygen

15.80

339

wzw typu B (Hepatitis B virus) HBs p/c

anty HBs

12.00

343

wzw typu C (Hepatitis C virus) HCV p/c

anty HCV

15.00

TOKSYKOLOGIA

1. METALE

407

Cynk

Zn

29.00

402

Cynkoprotoporfiryny

Zpp

21.00

509

Kadm

Cd

48.00

403

Kwas deltaaminolewulinowy w moczu

ALA w moczu

23.00

412

Lit

Li

23.00

413

Miedź

Cu

33.00

406

Miedź w DZM

Cu w DZM

33.00

401

Ołów

Pb

48.00

513

Selen

Se

67.00

2. LEKI

428

Digoksyna

28.00

360

Karbamazepina

33.00

375

Kwas walproinowy

33.00

427

Teofilina

23.00

3. NARKOTYKI W MOCZU

52

Amfetamina

25.00

55

Barbiturany

25.00

56

Ecstasy

25.00

54

Marihuana (THC), Haszysz

THC

25.00

51

Opiaty (morfina, heroina)

25.00

50

Panel: morfina, kokaina, amfetamina, haszysz/marihuana, metaamfetamina

38.00

ALERGOLOGIA

3080

DAO – diaminooksydaza

DAO

103.00

3081

Histamina

128.00

PANELE i MIESZANKI

472

IgE sp. Chwasty – 5 alergenów

WP1

33.00

469

IgE sp. Grzyby, pleśnie – 5 alergenów

MP1

33.00

599

IgE sp. Panel mieszany (pediatryczny) – 27 alergenów

83.00

334

IgE sp. Panel pokarmowy – 20 alergenów

83.00

335

IgE sp. Panel wziewny – 20 alergenów

83.00

590

IgE sp. Profil alergologiczny – ZWIERZĘTA – 10 alergenów

63.00

591

IgE sp. Profil alergologiczny – DRZEWA – 10 alergenów

63.00

592

IgE sp. Profil alergologiczny – ALERGENY DOMOWE – 10 alergenów

63.00

593

IgE sp. Profil alergologiczny – TRAWY i CHWASTY – 10 alergenów

63.00

594

IgE sp. Profil alergologiczny – NABIAŁ i ORZECHY – 10 alergenów

63.00

595

IgE sp. Profil alergologiczny – OWOCE – 10 alergenów

63.00

596

IgE sp. Profil alergologiczny – WARZYWA – 10 alergenów

63.00

597

IgE sp. Profil alergologiczny – MĄKA i MIĘSO – 10 alergenów

63.00

271

Parwowirus B-19 p/c IgG

48.00

272

Parwowirus B-19 p/c IgM

48.00

762

Pneumocystoza (Pneumocystis carinii) p/c IgG/IgM

183.00

243

RSV (Respiratory syncytial virus) p/c IgG

RSV p/c IgG

58.00

244

RSV (Respiratory syncytial virus) p/c IgM

RSV p/c IgM

58.00

344

Różyczka (Rubella virus) p/c IgG

23.00

345

Różyczka (Rubella virus) p/c IgM

23.00

349

Różyczka (Rubella virus) p/c IgG/IgM

43.00

170

Świnka (Myxovirus parotitis) p/c IgG

38.00

169

Świnka (Myxovirus parotitis) p/c IgM

38.00

601

Toksokaroza (Toxocara canis) p/c IgG

63.00

399

Toksoplasma gondii + Różyczka + Cytomegalia + Herpes simplex p/c IgG/IgM

TORCH

98.00

3050

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgA

88.00

351

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgG

15.00

350

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgM

15.00

331

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgG/IgM

27.00

378

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgG (AWIDNOŚĆ)

43.00

381

Yersinia p/c IgA

33.00

383

Yersinia p/c IgG

33.00

382

Yersinia p/c IgM

33.00

3011

Wścieklizna p/c

173.00

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (wzw):

157

wzw typu A (Hepatitis A virus) p/c IgM

anty HAV IgM

28.00

398

wzw typu A (Hepatitis A virus) (przeciwciała całkowite)

anty HAV total

38.00

158

wzw typu B (Hepatitis B virus) p/c IgM

anty HBc IgM

33.00

156

wzw typu B (Hepatitis B virus) (przeciwciała całkowite)

anty HBc total

23.00

155

wzw typu B (Hepatitis B virus) HBe antygen

HBe antygen

28.00

168

wzw typu B (Hepatitis B virus) HBe przeciwciała

anty HBe

28.00

341

wzw typu B (Hepatitis B virus) HBs antygen

HBs antygen

15.80

339

wzw typu B (Hepatitis B virus) HBs p/c

anty HBs

12.00

343

wzw typu C (Hepatitis C virus) HCV p/c

anty HCV

15.00

TOKSYKOLOGIA

1. METALE

407

Cynk

Zn

29.00

402

Cynkoprotoporfiryny

Zpp

21.00

509

Kadm

Cd

48.00

403

Kwas deltaaminolewulinowy w moczu

ALA w moczu

23.00

412

Lit

Li

23.00

413

Miedź

Cu

33.00

406

Miedź w DZM

Cu w DZM

33.00

401

Ołów

Pb

48.00

513

Selen

Se

67.00

2. LEKI

428

Digoksyna

28.00

360

Karbamazepina

33.00

375

Kwas walproinowy

33.00

427

Teofilina

23.00

3. NARKOTYKI W MOCZU

52

Amfetamina

25.00

55

Barbiturany

25.00

56

Ecstasy

25.00

54

Marihuana (THC), Haszysz

THC

25.00

51

Opiaty (morfina, heroina)

25.00

50

Panel: morfina, kokaina, amfetamina, haszysz/marihuana, metaamfetamina

38.00

ALERGOLOGIA

3080

DAO – diaminooksydaza

DAO

103.00

3081

Histamina

128.00

PANELE i MIESZANKI

472

IgE sp. Chwasty – 5 alergenów

WP1

33.00

469

IgE sp. Grzyby, pleśnie – 5 alergenów

MP1

33.00

599

IgE sp. Panel mieszany (pediatryczny) – 27 alergenów

83.00

334

IgE sp. Panel pokarmowy – 20 alergenów

83.00

335

IgE sp. Panel wziewny – 20 alergenów

83.00

590

IgE sp. Profil alergologiczny – ZWIERZĘTA – 10 alergenów

63.00

591

IgE sp. Profil alergologiczny – DRZEWA – 10 alergenów

63.00

592

IgE sp. Profil alergologiczny – ALERGENY DOMOWE – 10 alergenów

63.00

593

IgE sp. Profil alergologiczny – TRAWY i CHWASTY – 10 alergenów

63.00

594

IgE sp. Profil alergologiczny – NABIAŁ i ORZECHY – 10 alergenów

63.00

595

IgE sp. Profil alergologiczny – OWOCE – 10 alergenów

63.00

596

IgE sp. Profil alergologiczny – WARZYWA – 10 alergenów

63.00

597

IgE sp. Profil alergologiczny – MĄKA i MIĘSO – 10 alergenów

63.00

566

IgE sp. Trawy późne – panel – 5 alergenów

GP3

33.00

504

IgE sp. Trawy wczesne – panel – 5 alergenów

GP1

33.00

469

IgE sp. Drzewa mieszanka (Olcha szara T2, Brzoza brodawkowata T3, Leszczyna T4, Wierzba T12 , Dąb T7)

TP9

33.00

466

IgE sp. Kurz domowy (mieszanka)

H3

23.00

473

IgE sp. Pierze-mix (gęś, indyk, kaczka, kura)

EP71

33.00

517

IgE sp. Ryby, skorupiaki, owoce morza (dorsz, krewetka, łosoś, małż jadalny, tuńczyk)

FP2

33.00

POJEDYNCZE p/c specyficzne:

554

IgE sp. Acarus siro (Rozkruszek mączny)

D70

20.00

534

IgE sp. Alfa – laktoalbumina

F76

20.00

560

IgE sp. Alternaria tenuis

M6

20.00

578

IgE sp Amoxycylina

C204

20.00

527

IgE sp. Aspergillus fumigatus

M3

20.00

526

IgE sp. Babka lancetowata

W9

20.00

486

IgE sp. Banan

F92

20.00

538

IgE sp Baranina (Jagnię)

F88

20.00

579

IgE sp. Bawełna

O1M

20.00

535

IgE sp. Beta – laktoglobulina

F77

20.00

476

IgE sp. Białko jaja kurzego

F1

20.00

521

IgE sp. Brzoza brodawkowata

T3

20.00

525

IgE sp. Bylica pospolita

W6

20.00

567

IgE sp. Candida albicans

M5

20.00

580

IgE sp. Cebula

F48

20.00

557

IgE sp. Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)

I73

20.00

559

IgE sp. Cladosporium herbarum

M2

20.00

515

IgE sp. Czekolada

F105

20.00

549

IgE sp. Dorsz

F3

20.00

537

IgE sp. Drożdże browarnicze

F403

20.00

492

IgE sp. Fasola

F15

20.00

499

IgE sp. Glista ludzka

P1

20.00

481

IgE sp. Gluten / gliadyna

E79

20.00

576

IgE sp. Groch

F12

20.00

539

IgE sp. Gruszka

F94

20.00

570

IgE sp. Gryka

F11

20.00

493

IgE sp. Indyk

F284

20.00

564

IgE sp. Insulina ludzka

C73

20.00

563

IgE sp. Insulina wieprzowa

C70

20.00

484

IgE sp. Jabłko

F49

20.00

545

IgE sp. Jad komara

I71

20.00

495

IgE sp. Jad osy

I3

20.00

494

IgE sp. Jad pszczoły

I1

20.00

496

IgE sp. Jad szerszenia

I5 ; I2

20.00

538

IgE sp. Jagnię (Baranina)

F88

20.00

571

IgE sp. Jajko

F245

20.00

568

IgE sp. Jęczmień

F6

20.00

551

IgE sp. Kakao

F93

20.00

544

IgE sp. Karaluch – prusak

I6

20.00

553

IgE sp. Kawa

F221

20.00

536

IgE sp. Kazeina

F78

20.00

542

IgE sp. Kiwi

F84

20.00

524

IgE sp. Komosa biała

W10

20.00

577

IgE sp. Koperek

F277

20.00

519

IgE sp. Kostrzewa łąkowa

G4

20.00

482

IgE sp. Kukurydza

F8

20.00

518

IgE sp. Kupówka pospolita

G3

20.00

489

IgE sp. Kurczak

F83

20.00

534

IgE sp. Laktoalbumina- alfa

F76

20.00

535

IgE sp. Laktoglobulina-beta

F77

20.00

547

IgE sp. Latex

K82

20.00

555

IgE sp. Lepidoglyphus destructor

D71

20.00

523

IgE sp. Leszczyna pospolita

T4

20.00

485

IgE sp. Marchew

F31

20.00

474

IgE sp. Mleko krowie

F2

20.00

543

IgE sp. Musztarda

F89

20.00

530

IgE sp. Naskórek chomika

E84

20.00

529

IgE sp. Naskórek królika

E82

20.00

581

IgE sp. Naskórek owcy

E81

20.00

561

IgE sp. Odchody gołębia

E7

20.00

582

IgE sp. Ogórek

F244

20.00

565

IgE sp. Olcha

T2

20.00

550

IgE sp. Orzech laskowy

F17

20.00

552

IgE sp. Orzech włoski

F254

20.00

516

IgE sp. Orzeszki ziemne

F13

20.00

569

IgE sp. Owies

F7

20.00

3013

IgE sp. Papryka

F218

63.00

583

IgE sp. Penicillium notatum

M1

20.00

584

IgE sp. Pieprz czarny

F280

20.00

498

IgE sp. Pietruszka

F86

20.00

575

IgE sp. Pierze gęsie

E70

20.00

562

IgE sp. Pióra kaczki

E86

20.00

533

IgE sp. Piórka kanarka

E201

20.00

532

IgE sp. Piórka papużki falistej

E78

20.00

541

IgE sp. Pomarańcza

F33

20.00

483

IgE sp. Pomidory

F25

20.00

477

IgE sp. Pszenica

F4

20.00

465

IgE sp. Roztocze mączne (Dermatophagoides farinae)

D2

20.00

464

IgE sp. Roztocze kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus)

D1

20.00

479

IgE sp. Ryż

F9

20.00

487

IgE sp. Seler

F85

20.00

514

IgE sp. Ser cheddar

F81

20.00

528

IgE sp. Sierść konia

E3

20.00

471

IgE sp. Sierść kota

E1

20.00

470

IgE sp. Sierść psa

E2

20.00

531

IgE sp. Sierść świnki morskiej

E6

20.00

480

IgE sp. Soja

F14

20.00

558

IgE sp. Topola

T14

20.00

540

IgE sp. Truskawka

F44

20.00

546

IgE sp. Tuńczyk

F40

20.00

520

IgE sp. Tymotka łąkowa

G6

20.00

556

IgE sp. Tyrophagus putescentiae

D72

20.00

548

IgE sp. Wełna

K20

20.00

490

IgE sp. Wieprzowina

F26

20.00

522

IgE sp. Wierzba

T12

20.00

491

IgE sp. Wołowina

F27

20.00

488

IgE sp. Ziemniaki

F35

20.00

475

IgE sp. Żółtko jaja kurzego

F75

20.00

478

IgE sp. Żyto pokarmowe

F5

20.00

503

IgE sp. Żyto wziewne

GP12

20.00

AUTOIMMUNODIAGNOSTYKA

270

IgG 4 podklasa

133.00

756

Panel wątrobowy specjalistyczny – podstawowy met. EUROLINE (LKM-1, SLA/LP, AMA-M2, LC-1)

73.00

757

Panel wątrobowy specjalistyczny – poszerzony met. EUROLINE (AMA-M2, AMA -3E, SP-100, PML, GP-210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52)

103.00

460

P/c antykardiolipinowe IgG met. ELISA

33.00

461

P/c antykardiolipinowe IgM met. ELISA

33.00

462

P/c antykardiolipinowe IgG/IgM met. ELISA

53.00

3079

P/c p/akwaporynie 4

108.00

3076

P/c p/amfifizynie AMPHI

68.00

773

P/c p/analogowi gliadyny IgA met. IF

anty-GAF-(3X) IgA

63.00

774

P/c p/analogowi gliadyny IgG met. IF

anty-GAF-(3X) IgG

63.00

444

P/c p/antygenom cytoplazmy neutrofilów met. IF

ANCA (pANCA, cANCA)

53.00

452

P/c p/antygenom neutrofilów okołojądrowe met. IF

pANCA

43.00

439

P/c p/antygenom neutrofilów cytoplazmatyczne met. IF

cANCA

43.00

388

P/c p/antygenom łożyska

73.00

755

P/c p/antygenom mikrosomalnym wątroby met. IF

LKM p/ciała

33.00

630

P/c p/beta-2-glikoproteinie IgA

38.00

631

P/c p/beta-2-glikoproteinie IgM

38.00

632

P/c p/beta-2-glikoproteinie IgG

38.00

502

P/c p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych met. IF

GBM p/ciała

73.00

369

P/c p/cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi

anty CCP

33.00

505

P/c p/czynnikowi wewnętrznemu Castle'a met. IF

anty IF (Intrinsic Factor)

63.00

771

P/c p/dekarboksylazie glutaminianowej met. IF

GADA, anty GAD

53.00

443

P/c p/dwuniciowemu DNA met. IF

dsDNA

23.00

446

P/c p/endomysium (EmA) IgA met. IF

EmA IgA

58.00

447

P/c p/endomysium (EmA) IgG met. IF

EmA IgG

48.00

448

P/c p/endomysium (EmA) IgA/IgG met. IF

EmA IgA/IgG

73.00

449

P/c p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgA met. IF

EmA + AGA IgA

68.00

450

P/c p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgG met. IF

EmA + AGA IgG

68.00

451

P/c p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgA/IgG met. IF

EmA + AGA IgA/IgG

123.00

750

P/c p/jądrowe – test przesiewowy

ANA screen

28.00

751

P/c p/jądrowe met. IF – test przesiewowy

ANA 1

21.00

752

P/c p/jądrowe met. IF – oznaczenie miana

ANA 2

48.00

500

P/c p/komórkom kubkowym jelita

93.00

453

P/c p/komórkom Leydiga jąder

68.00

454

P/c p/komórkom okładzinowym żołądka met. IF

APCA

33.00

618

P/c p/komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki

53.00

459

P/c p/korze nadnerczy met. IF

73.00

456

P/c p/mięśniom gładkim met. IF

ASMA

33.00

457

P/c p/mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IF

73.00

442

P/c p/mitochondrialne met. IF+C546

AMA

53.00

501

P/c p/pemphigus (Pf, Pv) met. IF (pęcherzyca)

73.00

455

P/c p/plemnikom met. IF

53.00

616

P/c p/receptorom acetylocholiny

Ab -AChR

83.00

370

P/c p/receptorom TSH met. ELISA

TSI

43.00

46

P/c p/Saccharomyces cerevisiae

ASCA

38.00

927

P/c p/transglutaminazie tkankowej IgA met. ELISA

tTG A (IgA)

38.00

929

P/c p/transglutaminazie tkankowej IgG met. ELISA

tTG G (IgG)

38.00

414

P/c p/tyreoglobulinie met. immunochemii

anty-TG

15.00

415

P/c p/peroksydazie tarczycowej met. immunochemii

anty-TPO

15.00

3063

P/c p/przytarczycowe

93.00

770

P/c p/komórkom wyspowym trzustki met. IF

ICA p/ciała

63.00

132

SLE – lateks

13.00

BADANIA GENETYCZNE

DIAGNOSTYKA INFEKCJI UKŁADU MOCZOWO- PŁCIOWEGO

BADANIA JAKOŚCIOWE – TECHNIKA PCR

191

HPV HR (typy wysokoonkogenne: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58, 59,66,68)

138.00

222

HPV 2 (typy niskoonkogenne: 6,11)

123.00

224

HPV 35 (typy wysokoonkogenne: 16,18,26,31,33,35,39,43,45,51,52, 53,56,58,59,66,68,70,73, 82,85,89 oraz typy niskoonkogenne: 6,11,40,42,44,54,61,62,71,72,81,83,84)

353.00

172

HSV – wirus opryszczki typ 1 i 2

183.00

176

Chlamydia trachomatis

113.00

62

Ureaplasma urealyticum

143.00

95

Mycoplasma genitalium

153.00

92

Mycoplasma hominis

143.00

93

Neisseria gonorrhoeae (Rzeżączka)

183.00

94

Trichomonas vaginalis (Rzęsistek)

173.00

47

Gardnerelia vaginalis

213.00

48

Streptococcus agalactiae

213.00

261

Treponema pallidum

213.00

PAKIETY BADAŃ – DOTYCZY BADAŃ WYKONYWANYCH Z TEJ SAMEJ PRÓBKI

81

Chlamydia trachomatis + Ureaplasma urealyticum

203.00

90

Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium

223.00

31

Chlamydia trachomatis + Mycoplasma hominis

223.00

262

Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae

223.00

36

Pakiet Potrójny I (Pakiet Płciowy): Chlamydia trachomatis + Ureaplasma urealyticum + Mycoplasma genitalium

223.00

29

Pakiet Potrójny II: Chlamydia trachomatis + Ureaplasma urealyticum + Mycoplasma hominis

223.00

DIAGNOSTYKA PATOGENÓW UKŁADU ODDECHOWEGO i POKARMOWEGO

BADANIA JAKOŚCIOWE – TECHNIKA PCR

175

Chlamydia pneumoniae

123.00

63

Mycoplasma pneumoniae

188.00

279

Adenowirusy (ADV)

177.00

228

Listeria monocytogenes

203.00

91

Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae

223.00

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSAMI HEPATOTROPOWYMI ORAZ HIV

BADANIA JAKOŚCIOWE – TECHNIKA PCR

145

HCV – jakościowo

153.00

144

HBV – jakościowo

153.00

BADANIA ILOŚCIOWE – TECHNIKA REALTIME PCR

387

HCV – ilościowo

453.00

68

HBV – ilościowo

463.00

72

HIV – ilościowo

453.00

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ OGÓLNOUSTROJOWYCH

BADANIA JAKOŚCIOWE – TECHNIKA PCR

174

CMV – wirus cytomegalii

183.00

70

EBV – wirus Epsteina-Barr

253.00

266

HHV6 – herpeswirus typu 6

303.00

85

Parwowirus B-19 – jakościowo

223.00

147

Borrelia burgdorferi

153.00

DIAGNOSTYKA CHORÓB UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE ORAZ ICH PREDYSPOZYCJI

177

Azoospermia (AZF)

653.00

192

Hemochromatoza

653.00

193

MUKOWISCYDOZA (18 mutacji)

653.00

233

MUKOWISCYDOZA mutacja Fdel508

273.00

83

Mutacja LEIDEN CZYNNIKA V

233.00

84

Mutacja GENU PROTROMBINY

273.00

59

Zespół Gilberta

223.00

263

Nietolerancja laktozy

219.00

264

Głuchota wrodzona

219.00

178

BRCA1

333.00

280

MTHFR (hiperhomocysteinemia)

363.00

265

Celiakia

423.00

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA

949

Antybiogram BK ** (Lekooporność prątka)

63.00

2391

Antygen Chlamydia trachomatis

24.00

2420

Antygen Legionella pneumophila sg 1

53.00

2320

Antymykogram

24.00

916

Badanie moczu w kierunku BK**

43.00

2310

Badanie mykologiczne

38.00

910

Badanie plwociny w kierunku BK**

43.00

912

Badanie plwociny w kierunku BK (met. MB BacT)**

93.00

918

Badanie płynu z opłucnej w kierunku BK**

43.00

917

Badanie PMR w kierunku BK**

43.00

2490

Badanie w kierunku Nużeńca (Demodex follicularis)

30.00

2150

Biocenoza pochwy

19.00

2130

Kał na nosicielstwo x 3

123.00

2390

Mycoplasma i Ureaplasma

53.00

2080

Nosicielstwo MRSA

15.00

2120

Posiew kału

25.00

2400

Posiew kału dla dzieci poniżej 2 lat

33.00

2270

Posiew krwi – beztlenowce

24.00

2260

Posiew krwi – tlenowce

24.00

2000

Posiew moczu

12.75

2185

Posiew na nosicielstwo z odbytu (Streptococcus agalactiae)

18.00

2210

Posiew nasienia

16.50

2090

Posiew plwociny

23.00

2280

Posiew płynu rdzeniowo-mózgowego

33.00

2370

Posiew płynu z jam ciała (beztlenowce)

28.00

2360

Posiew płynu z jam ciała (tlenowce)

28.00

2350

Posiew pokarmu

18.00

2110

Posiew ropy (tlenowce)

23.00

2290

Posiew w warunkach beztlenowych

33.00

2180

Streptococcus agalactiae

GBS

18.00

2392

Toksyny A i B (Clostridium Difficile) w kale

68.00

2190

Trichomonas vaginalis

28.00

2300

Wymaz z – inne

20.50

2200

Wymaz z cewki moczowej

18.00

2010

Wymaz z gardła

14.00

2030

Wymaz z jamy ustnej

14.00

2340

Wymaz z napletka

18.00

2020

Wymaz z nosa

13.00

2140

Wymaz z odbytu

33.00

2160

Wymaz z pochwy

16.50

2100

Wymaz z rany (tlenowce)

21.00

2170

Wymaz z szyjki macicy

16.50

2050

Wymaz z ucha lewego

18.00

2040

Wymaz z ucha prawego

18.00

2070

Wymaz z worka spojówkowego – oko lewe

18.00

2060

Wymaz z worka spojówkowego – oko prawe

18.00

Antybiogram

14.00

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI (RTG)

Nazwa procedury

Cena jednostkowa w zł

RTG nosogardzieli bez kontrastu

30.00

RTG gruczołów ślinowych bez kontrastu

30.00

RTG zatok nosa

24.00

RTG nosa

25.00

RTG czaszki w projekcji bocznej

24.00

RTG czaszki w projekcji strzałkowej

24.00

RTG twarzoczaszki – przeglądowe

27.00

RTG twarzoczaszki- celowane lub czynnościowe

27.00

RTG czaszki – celowane lub czynnościowe

50.00

RTG kręgosłupa odcinka szyjnego- przeglądowe

40.00

RTG kręgosłupa odcinka szyjnego- celowane lub czynnościowe

34.00

RTG kręgosłupa odcinka piersiowego- przeglądowe

50.00

RTG kręgosłupa odcinka piersiowego- celowane lub czynnościowe

40.00

RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego- przeglądowe

50.00

RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego- celowane lub czynnościowe

40.00

Zdjęcie RTG kręgosłupa-inne

30.00

RTG żeber

25.00

RTG mostka

25.00

RTG obojczyków

25.00

RTG klatki piersiowej

27.00

RTG śródpiersia

40.00

Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego

120.00

Seriogram jelita cienkiego

150.00

Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego

180.00

Badanie RTG jelit – inne

70.00

RTG przełyku z kontrastem

60.00

Urografia z kontrastem niejonowym

200.00

Cystografia – inne

150.00

Badanie RTG układu moczowego – inne

25.00

RTG jamy brzusznej – przeglądowe

28.00

RTG jamy brzusznej – inne

25.00

Zdjęcie RTG kości barku i ramienia

28.00

Zdjęcie RTG kości łokcia,przedramienia

28.00

Zdjęcie RTG nadgarstka,dłoni

30.00

Zdjęcie RTG kończyny górnej – inne

20.00

Zdjęcie RTG kości miednicy,biodra – inne

25.00

Zdjęcie RTG uda,kolana,podudzia

38.00

Zdjęcie RTG kostki,stopy

35.00

Zdjęcie RTG kończyny dolnej – inne

20.00

Wydanie badania RTG na kliszy (klisza duża)

20.00

Wydanie badania RTG na kliszy (klisza mała)

15.00

Wydanie badania RTG na papierze światłoczułym

15.00

Powyższy cennik zawiera interpretację badania przez lekarza rentgenodiagnostę wraz z wynikiem badania na płycie CD

PRACOWNIA USG, NEUROSONOLOGII I NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

Nazwa procedury

Cena jednostkowa w zł

USG tarczycy i przytarczyc

70.00

USG naczyń szyi – doppler

100.00

Echokardiografia

100.00

USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej

80.00

Badanie USG zakrzepicy żył głębokich (1 kończyny)

100.00

Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler

100.00

POZOSTAŁE USŁUGI

Nazwa procedury

Cena jednostkowa w zł

Konsultacja psychiatryczna

120.00

Konsultacja neurologiczna

110.00

Pełne badanie psychologiczne

200.00

Badanie psychologiczne wycinkowe

120.00

Badanie EKG z opisem

20.00

Badanie EKG bez opisu

15.00

Badanie EEG z opisem

80.00

Sekcja zwłok

1.722,00

Świadczenia udzielane na rzecz innych podmiotów

Cena za punkt rozliczeniowy w zł

Oddział psychiatryczny ogólny 01

11.00

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia

13.00

Oddział psychiatryczny ogólny 04

11.00

Oddział psychiatryczny ogólny 05

11.00

Oddział psychiatryczny ogólny 06 z pododdziałem lecz. zaburz. schizofrenicznych

11.00

Oddział psychiatryczny ogólny 07 z pododdziałem detoksykacyjnym

11.00

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

9.50

Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny

10.00

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet

10.00

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

12.00

Oddział leczenia zaburzeń afektywnych

11.00

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

15.00

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

52.00

Obserwacje sądowo-psychiatryczne

Cena za osobodzień brutto w zł

Oddziały psychiatryczne ogólne

202.95

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

116.85

Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny

172.20

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet

159.90

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

265.68

Oddział leczenia zaburzeń afektywnych

202.95

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

332.10

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia

255.84